. מספר מילים על האתר ואוסף בולי הציפורים שלי
התחלתי לאסוף בולים מאז שאני זוכר את עצמי. בתחילה אספתי את בולי האימפריה
הבריטית ובולי בעלי חיים. לפני כ 25 שנים התמקדתי בבולי ציפורים.
האוסף שלי מסודר לפי משפחות, מינים ותת מינים. הבעיה העיקרית בצורת איסוף
מיון בדרך זו, היא זיהוי תת המינים, רק לעיתים רחוקות מופיע שמם על הבול. סיבה
. זו הובילה אותי למיין לפי בית גידולם
. Torgos tracheliotus לדוגמא: ארצנו וערב הסעודית הם בתי הגידול של "עוזנית הנגב "
כך שכל Torgos tracheliotus negevensis שמו המדעי של תת המין הנמצא בארץ,
. negevensis עוזניה שתופיע על בול ישראלי או סעודי, תסווג כ
ישראל שוכנת בצומת של שלוש יבשות, לכן זו נקודת מפגש של המינים השוכנים
בצפון המדבר הסהרו-סינדי ואפריקה, למינים השוכנים בגבול המערבי של אסיה
. ובגבול הדרומי ביותר של המינים המערב פלארקטים
נקודת המפגש ותנאי גלישה טובים מעל בקעת הירדן והערבה, ה"יושבים" על השבר
. האפריקני-סורי משמשים את 500.000.000 הציפורים לחלוף בשמי ארצנו מדי אביב וסתיו
. סיבות אלו ושאר תחביבי דחפו אותי לבנות את האתר
. אני מקוה שתהנו מבקורכם בו
אורי גורפיין

ביבליוגרפיה


HOME