י 2 ) צוללן אדום-גרון
Red-throated loon
Red-throated loon
Red-throated loon


Gavia stelata
Gavia stelata
Gavia stelata
: צוללן אדום-גרון
.הצוללן הקטן והמצוי ביותר
, ניכר בנקל בצוארו האדום אפור בצרוף פסים שחורים ולבנים .בחורף גבו מנוקד בלבן
. מקורו נוטה בזוית בחלקו התחתון ופניו בהירים משאר הצוללני
.בית גידולו אגמים קטנים, ערבות פתוחות ובטונדרה
בארץ מזדמן נדיר ביותר
Subspecies and Distribution.
Gavia stellata Holarctic, breeding generally N and far into high Arctic; winters mainly along N coasts of Atlantic, pacific, Black, Caspian and Mediterranean sea.
Descriptive notes.
Smallest, slightest diver, with uniform upperparts during breeding. 53-69 cm, 1000-2500 g, wingspan 100-115 cm. Bill slender, appears uptilted.
Males average slightly larger, whit heavier head and bill. Non-breeding adult brownish above speckled white, white below. Juvenile as non-breeding adult, with more extensive white spotting above
Habitat.
Breeds mostly on fresh water, typically in fairly open moorland, blanket bog; may occupy stretches of water of almost any size, and is often to be found nesting by small poots.winters on inshore waters along sheltered coasts, occasionally inland.
Food and Feeding
Mostly fish, including herring, sprat, sculpins, cod, occasionally crustaceans, molluscs, frogs, insects and sometimes some plant matter. Dives recorded t0 2-9 m, averaging 1 minute.
Breeding.
Starts May in S of range, dependent on spring thaw in N, Solitary or loosely colonial; nest is heap of plant matter near water's edge. 1-3 eggs, almost always2; incubation 27 days. Sexual maturity at 2-3 years lived over 23 years in the wild.
Movements.
Migratory and dispersive; generally moves southwards and towards sea after breeding.shunning ice-covered water; large congregations of 200-1000 birds may occur.Accidental S to Tropic of Cancer.
Status and Conservation.
Not globally threatened. Still numerous,though may be decreasing in some parts of range. In Nearctic, largest winter numbers apparently in E, though over 33,000recorded on spring migration off California.
Israel.
In Israel subspecies Gavia stelata. Accidental visitor. found at shores of Dead Sea and Eilat.

R. a. aquaticus
(in Israel)
HOME NEXT