י 1 ) יען
Ostrich
Ostrich
Ostrich
Struthio camelus
Struthio camelus
Struthio camelus


יען
.הגדול והמהיר בין העופות. רגליו גבוהות וחזקות ביותר ולהן שתי אצבעות
.ראשו הקטן וצוארו הארוך מכוסים פלומה. הזכר צבעו שחור וכתמים לבנים בכנפיו וזנבו
.בית גידולו ערבות ומדבריות. מזונו בעיקר מן הצומח ונוהג לבלוע אבנים קטנות העוזרות לו בעיכול
.בארץ תת המין S .c .syriacus נכחד בין השנים 1920-40
בשנת 1907 ...שמואל צבי הולצמן הביא עמו 11 מבנות היענות, אפרוחים בני ירח אחד לגדל אותן פה להיות למסחר בנוצותיהן.
.ב 1914 עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה נעדר שמואל מן הארץ והענף חוסל ... )מוזיאון ראש"לצ)
.בשנים האחרונות מגדלים בארץ במספר חוות יענים, בעיקר למסחר
... כיענים במדבר ... איכה ד' 3 ... והיתה נוה תנים חציר לבנות היענה ... ישעיה ל"ד יג
Subspecies and Distribution.
S. c. camelus W and S Sahara.
S. c. molybdophanes Somalia to Kenya.
S. c. massaicus Kenya to Tanzania.
S. c. australis S Africa.
S. c. syriacus Extinct.
Descriptive notes.
175-275 cm, 90-110 kg. White feathers of wings and tail. Females smaller and extrimely variable even within same subspecies.
Races separated on colur of bare parts, bald or partially feathered crown.
Habitat.
Vegetated swamps, marshes, lakes and slow flowing rivers with areas of open water.
In winter, opten on larger lakes, brackish coastal lagoons and tidal estuaries.
Food and Feeding
Herbivorous, taking grasses, seeds and leaves. Succulent plants very important in drier areas. Also eats some insects and small vertebrates. Feeds in groups, browsing close to ground.
Breeding.
Season and strategy vary with region. Nest is shallow scrape in ground, 5-11 yellowish eggs, incubation 42-46 days. Young have buff colored down with some black lines and specks. Sexual maturity after 3-4 years, withlife expecrancy of 30-40 years.
Movements.
Nomadic or sedentary, depending onhabitat. in dry seasons or dry areas may travel long destances in search of food and water.
Status and Conservation.
Not globally threatened. Frequent to abundant throughout most of range.
Israel.
In Israel subspecies S. c. syriacus. Extinct between 1920s and 1940s. Today there are Ostrich in some "Ostrich farms".

S. c. camelus

S. c. molybdophanes

S. c. massaicus

S. c. australis

S. c. syriacus

HOME NEXT