י170) שדמית אדומת-כנף


Collared Pratincole
Collared Pratincole
Collared Pratincole


Glareola pratincola
Glareola pratincola
Glareola pratincola:שדמית אדומת-כנף
. צבעה חום, גרונה חום בהיר מוקף במסגרת שחורה הנעלמת בחורף
. כנפיה ארוכות וחדות צבועות בצבע החלודה בתחתיתן
. השת הלבן והזנב השחור בצורת V בולטים בזמן מעופה
מתלהקת בלהקות גדולות ורעשניות ללכידת חרקים מעופפים
. בשעות בין הערביים והדימדומים
בית גידולה ערבות עשב וסוונות, משטחי בוץ שטופי שמש
. וגדות מקווי מים מתוקים
. בארץ עוברת אורח שכיחה ודוגרת קיץ נדירה
Subspecies and Distribution.
G. p. pratincola Europe to Pakistan. Winters in sub Saharan Africa.
G. p. erlangeri Coastal plains of Somalia and N Kenya.
G. p. fuelleborni Senegal to S Kenya and to Zaire, Namibia and South Africa.
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.

Descriptive notes.

22-25 cm, 60-95 g. Above brown, tinged olive, with white rump. Long wingtipes and deeply forked tail black. Throat ochre yellow, bordered narrowly with black. Breast brown shading to white belly. Underwing coverts and axillaries deep rich chestnut, narrow but red with black tip, legs blackish.
Races separated on small color differences, African birds smaller and darker, not distinguishable in the field.
Habitat.
Flat and open areas, fields, steppe plains in Eurasia, usually near water. In Africa open ground, often recently burned, overgrazed grassland, ploughed fields, alkaline flats or sandflats, usually near water, especially along larger rivers and estuaries.
Food and Feeding
Grasshoppers and locusts, beetles, termites, and other large insects.
Forages in flocks, chiefly on the wing, catching aerial insects in graceful flight, often at dawn and dusk, sometimes on moonlit nights, also chases prey with fast run on ground.
Breeding
May- Aug in Europe, Apr-Jul in Israel, May-Jun in Jordan, Mar-May in Sierra Leone, Apr-Sep in Kenya, Jul-Nov in Zaire and Zambia, Agu--Dec in South Africa.
Colonial nester in small groups of 20, up to 100 pairs, on dry mudflats or sandflats, sometimes forms mixed colonies with Glareola nordmanni.
Nest is usually a shallow scrape or natural depression in ground, such as a hoofprint. Usually 3 eggs, incubation 18 days by both sexes. Chick mottled above with charcoal and black, below white. Fed by both parents by regurgitation or presentation of food in bill tip. First breeding at one year old.
Movements.
Nominate race migrates after breeding to savannas. Southward passage migrant in Israel mainly in Aug and early Sep, moving N again in Apr. Common passage migrant through W Saudi Arabia, mainly around inland fresh waters, Present in Pakistan Mar-Aug. Many African populations nomadic, appearing and disappearing suddenly, often in response to changing water levels, may occur together with G. nordmanni.
Status and Conservation.
Not globally threatened. Overall decline in range and numbers in Europe. Total of 7,000- 22,000 pairs breeding in Europe.
Israel. In Israel subspecies G. p. pratincola. Common autumn and spring passage migrant, uncommon local breeding summer visitor.

G. p. pratincola
(in Israel)

G. p. pratincolaHOME NEXT