י184) חופמי אפריקני


Kittlitz's Plover
Kittlitz's Plover
Kittlitz's Plover


Charadrius pecuarius
Charadrius pecuarius
Charadrius pecuarius:חופמי אפריקאי
. דומה לחופמי אלכסנדרי אך קטן ממנו
, מקורו ארוך יותר. לקודקודו צבע החול, עורפו לבן
. חזהו בצבע החלודה וחסר פס כהה
. פס העין כהה ומתמשך לעורפו
, בית גידולו חופי ים וגדות מקווי מים מתוקים
. משטחי חול ובוץ נמנע מצמחיה סבוכה וגבוהה
. בארץ מבקר אקראי נדיר
Subspecies and Distribution.
Charadrius pecuarius NE Egypt, Africa S of Sahara, Madagascar.
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
14 cm, 25-54 g, wingspan 40-45 cm. Resembles C. thoracicus, but lacks breast band, and has slightly longer legs. Very similar to C. sanctahelenae, but smaller with shorter legs, and more brightly colored underparts.
Black eyestripe, white supercilium and dark brown upperparts with sandy rufous fringes.
Female has slightly paler underparts and narrower black forecrown. Non-breeding adult has variable depth of color. Madagascar birds sometimes have orange-buff wash to supercilium.
Habitat.
From coast to uplands, primarily inland in varied flat, open habitats with poor soil, usually close to water, often near margins of lakes, reservoirs, small sometimes temporary, pools or flooded ground. Also salt-pans, tidal mudflats and lagoons, salt marshes, sandbanks and along sandy river beds. Avoids tall, dense closed vegetation and steep or broken terrain.
Food and Feeding.
Terrestrial invertebrates, also worms and molluscs. Sometimes uses foot-trembling. May feed during moonlit nights. Feeds singly or in flocks of 2-5 birds.
Breeding
Apr in Egypt, very variable throughout rest of range. Monogamous. Solitary or in loose neighbourhood groups, nests mostly at least 20 m apart, territorial, feeding either in or out of territory. Territory predominantly defended by male.
Nest exposed, in sand or dry mud, shallow scrape, lined with plant material, pebbles and debris. 2 eggs, incubation by both parents, female by day, male by night, 22-28 days.
Chick pale buff, mottled black above with dark centre line on back, but no dark band across nape, forebead and underparts white, buffish on flanks.
Birds will move eggs to new site after hevy rains, and possibly also as a anti-predator reaction.
Movements.
Generally resident, but locally making seasonal movements, possibly related to seasonal rainfall and flooding. Occasionally occurs in large numbers on shores of Lake Victoria. Summer visitor to Botswana, dry season visitor to Sierra Leone and to Zambia and Zimbabwe.
Status and Conservation.
Not globally threatend. No population estimates available.
Israel.
In Israel subspecies Charadrius pecuarius. Very rare migrant.

Charadrius pecuarius
(in Israel)
HOME NEXT