י200) חרמשון דק-מקור


Bristle-thighed Curlew
Bristle-thighed Curlew
Bristle-thighed Curlew


Numenius tenuirostris
Numenius tenuirostris
Numenius tenuirostris:חרמשון דק-מקור
. חרמשון בהיר למדי, ומקורו דק קצר ומחודד
. בולט בכתמים הכהים והגדולים שבצידי גופו
דומה לחרמשון הקטן, שונה ממנו בחוסר הפסים הכהים
. שעל ראשו ובהיר יותר ממנו
. בית גידולו אזורי אדמת כבול בוצית עם עצי ערבה, תרזה וליבנה
. בזמן הנדידה לאורך חופים ולגונות
. בארץ מזדמן נדיר ובאקראי
Subspecies and Distribution.
Numenius tenuirostris SW Siberia and N Kazakhstan. Winters in NW Africa, and probably also Iraq.
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
38 cm, 250-360 g, wingspan 80-90 cm. Very pale curlew, with shortish, slim, pointed bill.
White or pale buff ground color of head, neck and breast. Lower back, rump, undertail and underwing white. Uppertail coverts white with sparse brown markings. Typically has rounded or heart shaped dark markings on breast and flanks.
Similar to N. phaeopus, but paler, lacks dark crown stripe. Female averages larger with longer bill. Non-breeding adult has fewer marks on flanks.
Habitat.
Breeds in extensive peat bogs with some small willow and birch trees. On migration, occurs in coastal lagoons and adjoining salt marshes, estuaries, inland soda or salt-lakes or fishponds in steppe area.
Winters in coastal bays and lagoons with salt marshes and temporary inland marshes.
Food and Feeding.
Takes annelids, molluscs, snails, crustaceans and small insects, such as grasshoppers, earwigs and beetles.
Probes in soft mud and soil or pecks from surface.
Breeding.
Very little known. Eggs foud in May. Apparently breed in small colonies, with vests 2-3 m apart. Nest in dense growth on dry areas within bogs, constructed of dry grass. 4 eggs.
Movements.
Migration towards Mediterranean, mainly ending up in Atlantic Morocco and in Tunisia, chiefly via Turkmenistan, Caspian steppes, Ukraine, Bulgaria, Romania, Yugoslavia, Hungary, Greece and Italy.
A second migration route may lead from breeding grounds to Middle East, where winters in Irak and also reported to occur in Iran, Saudi Arabia and Oman.
Status and Conservation.
CRITICALLY ENDANGERED . Population estimated at 50-270 birds in 1995. Has only been recorded breeding in Tara region N of Omsk in SW Siberia, but no breeding records since 1925.
Israel.
In Israel subspecies Numenius tenuirostris. Stragler,

Numenius tenuirostris
(in Israel)
HOME NEXT