י206) ביצנית צהובת-רגל


Lesser Yellowlegs
Lesser Yellowlegs


Tringa flavipes
Tringa flavipes
Tringa flavipes:בצנית צהובת-רגל
. בצנית צנומה ובינונית בגודלה, מקורה שחוא וקצר יחסית, ישר, דק וחד
. דומה לבצנית לבנת-כנף אבל קטנה ממנה, רגליה צהובות ולא אדומות
. חלקיה העליונים שחרחרים מנוקדים בלבן, נוצות כנפיה אפורות חומות
. בית גידולה ביצות, יערות דלילים עם שיחים, שטחים מוצפים ואדמות בוץ
. בארץ עוברת אורח אקראית נדירה ביותר
Subspecies and Distribution.
Tringa flavipes Alaska to SC Canada, E to James Bay. Winters from S USA through Mexico, Central America and West Indies to S America S to Tierra del Fuego.


םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
24 cm, 50-110 g, wingspan 60-65 cm. Slim, medium sized Tringa with relatively short, straight, thin pointed bill. Blackish upperparts with white spots and grey brown wing coverts. Head, neck and breast heavy blackish streaked.
Very similar to T. totanus , but smaller with less red on shorter bill. Sparser dark markings on underparts , dark secondaries unmarked.
Female averages slightly longer winged. Non-breeding adult paler grey with pale spots on inner greater coverts and tertials.
Habitat.
Swampy muskeg, open woodland with sparse undergrowth, sometimes close to marshy or grassy ponds, grassy meadows and bogs.
Outside breeding season occurs in variety of inland and coastal wetlands, usually with emergent vegetation, including inundated farmland and grassland, mangrove stands, sewage beds, marshes, lagoons, and salt marshes.
On wintering grounds, most abundant on intertidal flats and in lagoons.
Food and Feeding.
On breeding grounds, takes cranefly, beetles, snails and spiders. Non-breeding diet includes variety of terrestrial and aquatic insects and their larvae, worms, crustaceans, gastropods and small fish.
Often wades in shallow, belly-deep water, and also walks on floating water weeds. Pecks from water or mud surface. In wintering range, often defends feeding territory. Diurnal and nocturnal forager, using sweeping technique at night.
Breeding.
May-Aug. Nest on ridge, at base of tree stomp under bush, usually near to water. 4 eggs, incubation 22 days. both sexes incubate and care for chicks.
Movements.
Migratory. Moves through E Canada, and interior USA between Rocky and Allegheny Mts, also down Atlantic coast.
Some may fly direct, or via Bermuda, to Lesser Antilles and N South America. Others move S down Atlantic seaboard. Commonly stages at W Amazonian lakes and rivers.
Few birds winter on W coast USA, more in S USA, majority in West Indies and N South America, where most abundant in Surinam.
Fair numbers remain N in summer. In spring, return migration across W Caribbean and Gulf of Mexico, and North America.
Status and Conservation.
Not globally threatened.
Israel.
In Israel subspecies Tringa flavipes. Accidental,

Tringa flavipes
(in Israel)

Tringa flavipes

Tringa flavipes


HOME NEXT