י216) חופית אדומת-צוואר


Red-necked Stint
Red-necked Stint
Red-necked Stint


Calidris ruficollis
Calidris ruficollis
Calidris ruficollis:חופית אדומת-צוואר
. דומה לחופית קטנה, אך גדולה במקצת ממנה
. רגליה קצרות במקצת וכנפיה גדולות למדי
. פניה צווארה והחלק העליון של חזה ערמוניים. בסיס מקורה לבן
. כתמים שחורים פזורים על חלקי גופה העליונים והחזה, גחונה לבן
, בית גידולה משתרע בצפון מזרח סיביר, מהודו דרך ויאטנם, לדרום סין
. אינדונסיה, הפיליפינים, יפן, קוריאה ומשם דרומה לאוסטרליה וניו זילנד
. בית חיותה לאורך חופים מפורצים ולאגונות
בתקופת הדגירה, בטונדרה בעלת גבעות נמוכות
. המכוסות עשב, לרוב באזורים יבשים
. בארץ עוברת אורח אקראית נדירה ביותר נתגלתה ליד קיבוץ לוטן ב2003
Subspecies and Distribution.
Calidris ruficollis C & E Taymyr, Kharaulakh Mts and area around Lena Delta. Kolyma to Chukotskiy Peninsula and S to extreme N Kamchatka. Sporadically W & N Alaska
Winters in SE Asia, frok E India, Myanmar, S China and Taiwan through Philippines and Indonesia to Solomon Is, Australia and New Zealand. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
14 cm, 20-50 g, wingspan 30-33 cm. Chestnut lower face, throat and upper breast. White around bill base and on part of supercilium. Crown and upperparts have chestnut, black and white markings contrasting with grey upperwing. Underparts white.
Resembles C. minutaa , but slightly larger.Slightly shorter legs and rather longer wings. Bill shorter and Thicker.
Female averages slightly larger in wing and bill.
Low altitude montane tundra in subalpine belt, on mossy and scrubby tundra, usually in rather dry and raised areas.
During non-breeding season, mostly coastal, on intertidal mudflats, shelltered inlets, bays and lagoons, but also commonly on wide variety of freshwater, brackish and saltwater wetlands. Occasionally on sandy beaches and rocky shorelines.
Habitat.
Low altitude montane tundra in subalpine belt, on mossy and scrubby tundra, usually in rather dry and raised areas.
During non-breeding season, mostly coastal, on intertidal mudflats, shelltered inlets, bays and lagoons, but also commonly on wide variety of freshwater, brackish and saltwater wetlands. Occasionally on sandy beaches and rocky shorelines.
Food and Feeding.
On breeding season mainly beetles, insect larvae, Hymenoptera and tiny seeds. May forage far from nest in wet habitat.
Outside breeding season, small invertebrates, such as polychadgd worms, crustaceans, insects and molluscs, also seeds.
Constant pecking motion, like C. minutaa, probes in sediment to depth 2 cm, or jabs, also gleans.
Feeds in dense flocks. Birds spread out during feeding, but come together when flushed.
Breeding.
Jun-Jul. Monogamous. Low degree of site fidelity.
Nest is shallow depression lined with leaves and grass. 4 eggs, single brood, but replacement clutches laid.
Incubation 20-22 days, by both parents. Female leaves soon after hatching and male usually tends chicks up to fledging.
Movements.
Migratory. Probably moves in large flocks. Uses several stopovers, mostly on coasts of Japan, Korea, SE China, Taiwan, Hong Kong Vietnam, Malaysia, indonesia, New Guinea, Philippens and Micronesia.
Migrating flocks crossing Pacivic often stage on islands.Most of population breeding in Alaska appears to pass through Aleutian and Pribilof Is to migrate with Siberian population. Some spend boreal winter in the Americas. Australia reached by late Aug and arrivals continue until Nov.
Status and Conservation.
Not globally ghreatened. Australasian population estimated at 500.000 birds.
Israel.
In Israel subspecies Calidris ruficollis. Straggler. One recorded on Apr 2003 at Kibbuz Lotan near Eilat. (16.5.1989).

Calidris ruficollis
(in Israel)

Calidris ruficollisHOME NEXT