י196) חרטומית ארוכת-מקור


Long-billed Dowitcher
Long-billed Dowitcher
Long-billed Dowitcher


Limnodromus scolopaceus
Limnodromus scolopaceus
Limnodromus scolopaceus:חרטומנית ארוכת-מקור
. דומה לחרטומית גדולה, שונה ממנה בצבע הלבן של שיפולי גבה ושתה
צידי גופה מפוספסים. בזמן הדגירה נוצות
. החזה וצידי הגוף צבועות באדום כהה
. בית גידולה ביצות מכוסות עשב, מישורים עם אגמים רדודים
. בארץ מזדמן באקראי נדיר ביותר
Subspecies and Distribution.
Limnodromus scolopaceus NE Siberia and coastal W Alaska. Winters fromW and S USA to Guatemala and uncommonly to El Salvador.םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
45-30 cm, 90-135 g, wingspan 45-50 cm. Very similar to Short-billed Dowitcher, but bill and tarsi longer. Breeding plumage darker red below with stronger breast and flank barring and no pale belly. On tail, black bands broader than white ones.
Female averages larger, more so than in Short-billed Dowitcher.
Non-breeding adult mostly grey, virtually identical to Short-billed Dowitcher, but clearer separation between grey breast and white belly.
Habitat.
Grassy or sedgy marshes and swamps on Arctic tundra, often on shores of shallow lakes, mainly in floodplains, also moist tundra.
On migration and in winter, mainly found at fresh water sites, such as marshes and drying lake shores, also salt-marshes and mudflats.
Food and Feeding.
Beetles, crustaceans, small gastropods, seeds and even mosses or plant fibres, less frequently polychaete worms.
Probes in mud while wading, sometimes immersing head entirely.
Usually in smaller flocks than L. griseus.
Breeding.
May-Aug, monogamous. Nest usually located in small clump of sedges, typically damp at the bottom. 4 eggs, incubation 20 days, initially by both sexes, but later only by male. It has been suggested that only male cares for brood.
Movements.
Migratory. Southward migration through North America in Jul-Oct, moves down Pacific coast, though many birds cross interior and along Atlantic coast up to New England. Few birds follow W Pacific route and occur in Japan on passage.
Juveniles migrate later than adults, females leave breeding area before males.
Northward migration in Apr-May, more westerly than autumn route, mainly W of Mississippi and staging in Kensas. Regularly sighted in Britain and Ireland.
Status and Conservation.
Not globally threatened. Total population numbtes 50.000-100.000 birds.
Israel.
In Israel subspecies Limnodromus scolopaceus. Stragler, recorded and photographed Jul-Aug 1984.

(in Israel)
HOME NEXT