י244) שחף סיבירי

Siberian Gull
Siberian Gull
Siberian Gull

Larus heuglini
Larus heuglini
Larus heuglini:שחף סיבירי
, המיון של מין זה והקשר לקרובים לו, השחף הכספי והשחף השחור
שנויים מזה זמן רב במחלוקת כיצד לשייך אותו, אם כמין נפרד
. או כתת מין או אף כבן כלאיים
, הוא תת מין שלו L. h. taimyrensis מאחר שחלק סיוג אותו כמין נפרד ואף קבע ש
. Larus fuscus נתתי לו מקום נפרד למרות שהוא מופיע כתת מין של השחף השחור
... ואת השחף ... ויקרא י"א
16
Subspecies and Distribution.
L. h. heuglini N Siberia, from S Kola Peninsula E to Taymyr Peninsula. Winters from Middle East S to E Afric, and E to NW India.
L. h. taimyrensis NC Russia, between Yenisey and Taymyr Peninsula. Winters C and S Asia, a few Middle East and E Africa.םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
Very complex systematics involving several of the races. Some evidence that heuglini overlaps nominate fuscus, perhaps without interbreeding, may merit specific status as L. heuglini which may even include L. a. vegae. Form described as "antelius" is a synonym of heuglini, taimyrensis (Yenisey and Taymyr Peninsula) considered not separable from heuglini .
For description the species see Lesser Black-backed Gull Larus fuscus.
Habitat.
Coastal and inland waters, estuaries, harbours, tropical lagoons, rubbish dumps, and fields.
Breeds mainly on sandy, rocky or grassy sea coasts, islands of lakes and rivers. The subspecies heuglini on sea cliffs.
Food and Feeding.
Small fish, aquatic invertebrates, nestlings and eggs of birds, carrion, offal, rodents and berries.
Breeding.
Arrives at colony in Nar lays mostly from May to mid Jun.
Nest of dry stalks, grass, lichens and feathers.
2-3 eggs, (eggs and clutch size smaller in years when food scarce). Chicks from larger eggs have greater survival.
Incubation 30-40 days.
Movements.
Migratory in most of range. Shows leapfrog migration, with N populations moving farther to winter in tropics, some covering 7500 km to equatorial Africa, many winter in Mediterranean, Red Sea and Persian Gulf.
Status and Conservation.
Not globally thrreatened. Total population estimated as 300,000 pairs.
Israel.
In Israel two subspecies Larus heuglini. and L. h. taimyrensis Quite common passage migrant and scarce to uncommon winter visitor, over Mediterranean Coastal Stip and Eilat.

(in Israel)
>

HOME NEXT