י275) קטת כתר

Crowned Sandgrouse
Crowned Sandgrouse
Crowned Sandgrouse


Pterocles coronatus
Pterocles coronatus
Pterocles coronatus:קטת כתר
, קטה קטנה קצרת זנב, לזכר צבע חום ורדרד
. סנטרו שחור וקו שחור בין סנטרו לעין
. הנקבה מפוספסת בקווים חומים וקצרים
. בית גידולה מדבריות, צלעות הרים מסולעים, חמדות ואדמות לס יבשות
. מעופה למים מהיר, נוהגת לשתות בשעות הבוקר, גם מים מלוחים
. מקננת בערבה בתחילת הקיץ ובהר הנגב בסופו
. בארץ יציבה ושכיחה למדי בלהקות קטנות בנגב ובערבה
... אמר אביי קואי וקוקאי אסירי קקואתא שריא ... חולין סג, ע"א
Subspecies and Distribution.
P. o. orientalis Iberian Peninsula, Canary Is and NW Africa from Morocco to NW Libya also Cyprus, Israel, Anatolia and Armenia.
P. c. coronatus Sahara Desert, from S Morocco TO Sudan and Red Sea.
P. c. vastitas Sinai and neighbouring areas in Israel and Jordan.
P. c. saturatus Oman.
P. c. atratus S Arabia through Iran to S Afghanistan.> P. c. ladas Pakistan.םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
Short, but pointed central rectrices. 25-30 cm, 250-300 g, wingspan 50-60 cm. Lacks bands or patches on undersides. In flight, dark remiges contrast with paler wing lining.
Male has striking head pattern, with rufous or vinaceous crown patch and black mask. Orbital ring and bill bluish.
Female has face and throat pale yellow. Plumage densely barred or spotted. Juvenile similar to acult female, with whitish throat.
Races show different tones of background color and variable degree of barring in female.
Habitat. Desert and semi-desert, including the sandy substrates, also occurs in mountainous areas.
Food and Feeding.
Diet based on seeds, often small and hard ones, also takes shoots.
Drinks in morning, between 7-9 o'clock insummer and between 9-10 o'clock in winter, sometimes also dring in evening.
Breeding. Nests Apr-May. Nest is scrape among pebbles or depression in sand, sometimes with ring of small stones around it. 2-3 eggs, incubation unknown, but male incubate at night, taking over an hour before sunset.
Downy chick markedly uniform rufous buff, with darker facial patch.
Movements.
Sedentary and nomadic. In NE Morocco only occurs Oct-Mar, in Chad moves N Apr-Jun. In Pakestan numbers increase in winter.
Status and Conservation.
Not globally threatened. Widespred and fairly common as a rule.
Israel.
In Israel subspecies P. c. vastitas. Quite common local resident in Negv and Arava Valley.

P. c. vastitas
(in Israel)
HOME NEXT