י286) דררה

Rose-ringed Parakeet
Rose-ringed Parakeet
Rose-ringed Parakeet


Psittacula krameri
Psittacula krameri
Psittacula krameri:דררה
. תוכי ירקרק, קטן גוף ובעל זנב ארוך. מקורו העליון אדום והתחתון שחרחר
, צווארו שחרחר ועורפו ורוד. רגליו קצרות ומגושמות, אצבעותיו ארוכות
. שתיים לפנים ושתיים לאחור. הטפרים חדים וכפופים
. הכנפים ארוכות וצרות. זנבו ארוך ומדורג
. בית גידולו חורשות עצים נשירים מאזורים חצי מדבריים ועד לשולי ג'ונגלים
. באזורים רבים התאקלמה לאחר שברחה משביה כולל באזורנו
, בארץ תושבת יציבה שכיחה למדי בעיקר במישור החוף
. נצפתה בעמקים הצפוניים ובין באר-שבע ועד אילת
... שנהבים וקפים ותוכים ... מלכים א' י' 22
Subspecies and Distribution.
P. k. krameri S Mauritania, aenegal and Guinea E to W Uganda and S Sudan.
P. k. parvirostris CE Sudan through Ethiopia, Eritrea and Djibouti to NW Somalia.
P. k. borealis NW Pakistan E through N India, Nepal and C Myanmar to SE China.
P. k. manillensis Peninsular India W of 20 degree N, and Sri Lanka.
Feral in many cities and countries, having originally escaped from captivity. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
A bright pale yellowish green parakeet with long tail and deeply hooked dark red upper mandible. 35-45 cm, 95-140 g, wingspan 45 cm.
Black chin and malar area curving and narrowing into half-collar on side of neck, where bordered below by a narrow rose pink line that extends over nape, above by indistinct mouve-blue extending onto hindcrown.
Flight feathers duskier green above, grey below, tail bluish green on central feathers, ochrish below. Female lacks blue, pink and black on head but can show emerald collar.
Race borealis larger and more greyish below, with more blue on head, bill usually all red, and manillensis like borealis with black lower mandible.Race parvirostris darker, weth stronger pink collart in male, upper mandible all red.
Habitat. Chiefly deciduous habitats ranging from semi-desert to light secondary jungle, mainly in lowlands. Short grass and semi desert savanna, open scrub and bushland, wooded valleys, savanna woodland, riparian and evergreen forest, open agricultural land with scattered trees, gardens, orchards and cultivations.
Food and Feeding.
In Asia, especially India, regarded as one of the most destructive bird pests in agriculture, coming in enormous flocks to cereals and fruit crops.
In Africa recorded fruits include guavas, dates, mangoes, baobad, seeds of acacia, flowers nectar and fruit of Slmalia, Erythrina, Butea, and Bassia.
Feral birds take fruits and berries of rosaceae, cultivated fruit and cereals, dates grain, and seeds of sunflower.
Breeding. Dec-May in W Africa and Arabia Peninsula. Sep in South Africa, Jun-Apr, in Asia. Nest in hollow in tree usually enlarged by birds themselves, 3-10 m over ground, often loosely colonial.
Usually 3-4 eggs, rarely 6, incubation 22 days.
Movements.
Resident, but subject to minor local movements in Africa.
Status and Conservation.
Not globally threatened. Common to abundant throughout natural range and in many places where introduced.
Israel.
In Israel subspecies .P. k. borealis. Quite common locally introduced breeding resident in low-lying areas especially between Rahnana to Rison Le Zion.

. k. borealis
(in Israel)

. k. borealis

P. k. krameri

P. k. krameri

HOME NEXT