י291) קוקיה מזרחית - הורשפלדי

Horsfield's Cuckoo
Horsfield's Cuckoo
Horsfield's Cuckoo


Cuculus horsfieldi
Cuculus horsfieldi
Cuculus horsfieldi:קוקית הורשפלדי
, הנחשב כתת מין של הקוקיה המזרחית horsfieldi בארץ נמצא תת המין
. "אבל בגלל השוני הברור של שירתה יש הממינים אותו כמין נפרד " קוקית רושפלדי
. דומה מאוד לקוקיה המזרחית אבל גדולה ממנה, טבעת העין צהובה, המקור ירוק-שחור
. שונה מהקוקיה האירופית בעיקול הלבן שבכנפה ובפסים הרחבים, והשחורים בגחונה וחזה
. לנקבה יש גם מופע חום
. בית גידולה חורשים של עצי מחט בעיקר תירזה וצפצפה רעדנית ולפעמים גם בחורשים של רחבי עלים
. בארץ אקראית נדירה ביותר, תועדה והוטבעה באילת ע"י שיריחי ... אמר אביי קואי וקוקאי אסירי ... חולין ס"ג ע'א
Subspecies and Distribution.
Cuculus horsfieldi European Russia E throhgh Siberia to Kamchatka, S to Kazakhstan, Mongolia and N China, Korea and Japan. Winters from SE Asia to Australia.םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
Often regarded as a subspecies of Cuculus saturatus, but the songs of the two are distinct . 30-33 cm, 99 g.
Adults virtually identical to Himalayan Cuckoo C. saturatus, but larger. Eye-ring yellow, iris yellow to brwon, bill black, greenish to yellow at base and cutting edge. Feet yellow.
Differs from Cuculus canorus, in having bend of wing below unbarred white, and often wider and sparser black bars below. Rufous morph female has rump and uppertail coverts barred dark.
Habitat. Especially coniferous forests, with birch and aspen, sometimes boradleaf forests and thickets.
Food and Feeding.
Basically insectivorous, mainly hairy caterpillars, also beetles, hymenoptera and flies.
Breeding. Brood parasitic. Hosts include Chiffchaff and other warblers, Olive-backed Pipit, Large Crowned Warbler, Bush Warbler and other small songbirds.
Eggs brown or whitish with brown markings. Nestling naked at hatching, orange gape, black gape flanges.
Evicts host's eggs and young.
Movements.
Migratory. Winters in Malaysia, Sumatra, Java, borneo, Philippines, Moluccas to New Guinea and Australia.

Status and Conservation.
Not globally threatened. Common in its WPalearctic range and in NE Asia.
Israel.
In Israel subspecies Cuculus horsfieldi. Straggler, ringed in Isral by Shirihai.

Cuculus horsfieldi
(in Israel)
HOME NEXT
.html">NEXT