י 292) קוקיה ירוקה - דידריק

Dideric Cuckoo
Dideric Cuckoo
Dideric Cuckoo


Chrysococcyx caprius
Chrysococcyx caprius
Chrysococcyx caprius:קוקיית דידריק
. חלק גופו העליון של הבוגר בצבע ירוק-ברונזה מבריק
. כתם לבן ליד העין, כנפיו וצידי זנבו מנוקדים בלבן. גחונו לבן
. בצידי גופו פסים ירוקים, טבעת העיו אדומה, המקור שחור ורגליו אפורות
. הנקבה בהירה יותר ואדמונית בחלק גופה העליון
, בית גידולה אזורים יבשים למחצה, שדות קוצניים, סוונות עם עצי שיטה
. חורשים ושולי ביצות. לרוב ליד מושבות של אורגיים, מגובה פני הים ועד לרום של 2 ק"מ
. בארץ עוברת אורח אקראית נדירה ביותר, תועדה וצולמה באילת
... אמר אביי קואי וקוקאי אסירי ... חולין ע"ג ע'א
Subspecies and Distribution.
Chrysococcyx caprius Sub-Saharan Africa also S Arabia.
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
Semi arid thorn scrub, acacia savanna, open woodlands, and edge of marshland habitat. Often near weaver colonies, where it is chased by the nesting weavers.
Sea level to 2000 m, but generally below 1200 m.
Habitat. Especially coniferous forests, with birch and aspen, sometimes boradleaf forests and thickets.
Food and Feeding.
Insectivorous, mainly caterpillars, also grasshoppers, termites, beetles, eggs of host birds. Forages mostly in canopy. May also seek food on ground.
Breeding. Aug-Oct in Senegal, Aug-Nov in Sierra Leone, Sep-Oct in Mali, Mar-Jul in coastal of Ghana, Oct-Apr in Malawi, (Breeds with rains).
Brood-parasitic, hosts mainly weavers, bishops and sparrows sometimes others like wagtails. More than one female may use a single tree in a weaver colony.
Eggs variable, white, greenish or blue, unspotted or spotted, often match color and pattern of host's. incubation 12 days. Hatchling naked, skin pink, darkening to blackis, bill orange to red, gape red. When two days old evicts host's eggs and young. Fledges in 19-21 days, remaining with foster parents for 3 more weeks.
Movements.
Resident in low-latitude tropics, also an intra African migrant, seasonal in N and S of range.
The long-winged individuals in W Africa are possibly non-vreeding migrants from S Africa.
Status and Conservation.
Not globally thratened. Generally common throughout much of its expansive range in fair variety of habitat.
Israel.
In Israel subspecies Chrysococcyx caprius. Stragler. observed and photographed at Eilat.

Chrysococcyx caprius
(in Israel)

Chrysococcyx caprius

Chrysococcyx caprius

Chrysococcyx caprius

HOME NEXT