י 305) תחמס מצרי

Egyptian Nightjar
Egyptian Nightjar
Egyptian Nightjar


Caprimulgus aegyptius
Caprimulgus aegyptius
Caprimulgus aegyptius:תחמס מצרי
, התחמס הבהיר ביותר באזורנו, דומה לתחמס אירופי
. אך צבעו כעין החול, ועל צוארו כתם לבן בולט
, בית גידולו נופים מדבריים ומדבריים למחצה
. בקרבת מקור מים אותם הוא שותה תוך כדי מעוף
, בארץ עובר אורח נדיר ברוב חלקי הארץ
. מצוי יותר באזור אילת, בעבר דגר במישור החוף
...'ואת התחמס ואת השחף ... ויקרא י"א טז
.
Subspecies and Distribution.
C. a. saharae C and EC Morocco, N Algeria, C Tunisia, probably NW Libya, and possibly E towards N Egypt. Winters in W Sahel.
C. a. aegyptius NE Egypt and N Arabian Peninsula, E to extreme CW China, NE Kazakhstan, Tadjikistan, extreme W Pakistan and SE Iran. Winters in E Sahel.
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
Paler nigthjar, on the ground, it is sandy-color with paler feather edgings. 25 cm, 70-90 g, wingspan 60-63 cm.
Upperparts sandy-grey or greyish-buff, lightly spotted blackish-brown. Wing coverts sandy-grey , speckled and vermiculated brown and blackish brown and boldly spotted buff, no scapular pattern. Buffish-white submoustachial stripe and white throat patch. Underparts sandy-grey or greyish-buff spotted buff and barred brown
Iris dark brown, bill blackish or dark brown, legs and feet blackish, greyish or brownish.
Race saharae is sandier and slightly smaller.
Habitat. Typically deserts and semi-deserts, often close to water. Also arid plains of sand or clay with scattered scrub and dry waste ground.
Race saharae breeds in deserts, desert-steppe, or sandy steppe with limestone outcrops, and winters in dry country with salt-plant, wormwood and tamarisks.
Food and Feeding.
Insectivorous, diet includes beetles, bugs, moths, crickets, ants, termites, grasshoppers and mosquitoes.
Forages low over ground near wells and bushes, over water and among livestock, also over cultivated land and towns. Drinks in flight, by dipping bill into surface of water. Small feeding flocks occasionally noted.
Breeding. Mar-Jun in Morocco, Apr-Jun in Algeria and Tunisia, and May in Turkmenistan. Nest site among stones, sheltered by small bushes, in open , or in depression in ground.
No nest, 1-2 eggs laid on ground. Incubation by female 18 days. Chick semi-precocial, covered in pale buff or sandy-buff down.
Movements.
Nominate race migratory in much of range, partially sedentary in Egypt. Leaves breeding grounds by Sep and migrates on broad front, across Arabian Peninsula and spread in NE and C Africa, return movements late Feb
Race saharae migratory, leaving breeding grounds Sep-Oct and moving S and SW. Wintering range in W africa,from S Mauritania through C and SC Mali to Burkina Faso. Return movements Mar-Apf.
Status and Conservation.
Not globally hreatened. Widespread in most of local regions.
Israel.
In Israel subspecies C. a. aegyptius. Locally scarce in sprig in Eilat area, very rare passage migrant in most part of the country.

(in Israel)
HOME NEXT