י 309) סיס חוורוור

Pallid Swift
Pallid Swift
Pallid Swift


Apus pallidus
Apus pallidus
Apus pallidus: "סיס חוורוור "חיוור
. סיס גדול ומגושם, בעל כנפים רחבות יחסית וזנבו מפורץ קלות
. דומה לסיס החומות אך בהיר ממנו. הכתם הלבן על גרונו בולט יותר
. ראשו וגופו רחבים, המצח בהיר וכן אברות הכנף, תנועות כנפיו איטיות יותר
. למרות ההבדלים קשה להבדיל ביניהם. גם להקותיהם מעורבות
. בית גידולו כבית הגידול של סיס החומות, שטחים פתוחים וגלויים ,ליד חופים ומעל ערים
. לוכד את מזונו המורכב מחרקים מעל מקווי מים
, בארץ נמצאים שלושת תת המינים, עוברי אורח שכיחים ומבקרי חורף נדירים
. במערב ודרום הארץ, ומבקרי ודוגרי קיץ שכיחים מהר סדום ועד חמת גדר
... 'ותר וסיס ועגור שמרו את עת באנה ... ירמיה ח ז
Subspecies and Distribution.
A. p. brehmorum W Palearctic from Portugal E to Turkey and from Morocco to NW Egypt including Canary and Mdeira Ia. Winters in Sahel.
A. p. illyricus Dalmatian coast and E Italian coast. Winters in Sahel.
A. p. pallidus Algerian Sahara to Middle East and Pakistan. WinterS in Sahel. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
Large and bulky swift with relatively broad blunt wing-tips, short, fairly shallowly forked tail, broad head an body.16 CM, 40-42 G, wingspan 40-45 cm.
Brown, with white throat-patch. Race brehmorum larger and darker than nominate, with black-brown outer wing and saddle, smallest wing-coverts minimally paler, greaer coverts and inner wing distinctly paler, entire aead, lower back and rump geyer brown and forehead pale grey-brown.
Race illyricus slightly larger and darker, with more distinct throat-patch as a result.
Habitat. throughout much of range associated with coastal sites, but occurs in continental zone in Sahara. found around cliff-faces and gorges, though in many parts of range also in urban areas, where commonly breeds.
Food and Feeding.
Insectivorous, Deat based on Hymenoptera 60% and others like Diptera, Coleoptera and Hemiptera.
Gregarious, often associating with other swift species.
Breeding. Mar-May in Israel, Morocco and Tunisia, Apr-May in Gibraltar. Colonial, nest in variety of sites, caves, cliff-faces, niches, eaves, under tiles, and holes in palms.
2-3 eggs, incubation 21-25 days. Chicks brooded day and night initially.
Movements.
Southernmost and some Middle Eastern breeders resident, additional wintering in S Spain and as far N as France, but generally otherwise a medium distance migrant.
Migrates through NW Africa Feb-May. Spring migration through Eilat, Israel, peaks Feb-Apr, with autumn migration May-Sep. Very common passage migrant in Djibouti. Present on Gambian wintering grounds Oct-Dec, but in some central N African areas some present all year. Vagrant S to South Africa.
Status and Conservation.
Not globally threatened. Abundant in some areas.
Israel.
In Israel all the three subspecies brehmorum, illyricus and pallidus . Common passage migrant and scarce during winter in southern and eastern zones and common breeding summer visitor.

(in Israel)
HOME NEXT