י 320) נקר סורי

Syrian Woodpecker
Syrian Woodpecker
Syrian Woodpecker


Dendrocopos syriacus
Dendrocopos syriacus
Dendrocopos syriacus:נקר סורי
, חלקי גופו העליונים צבועים בשחור ומוכתמים ועקודים בלבן
. תת השת וסוככות הכנף התחתונות ורודות אדמדמות
. לזכר כתם אדום על עורפו. המקור ארוך, ישר קשה וחד
. הרגל קצרה וחזקה בעלת אצבעות ארוכות ועדינות , הטפרים חדים וכפופים
. בית גידולו משתרע בעיקר במזרח התיכון, במאה האחרונה הרחיב את תפוצתו לטורקיה והבלקן
, מקום חיותו יערות , חורשים, מטעים ופרקים שם הוא מלקט את מזונו - חרקים ופירות בעיקר אגוזים
. את החרקים הוא מאתר ע"י נקישות מקורו על קליפות העצים
. בארץ יציב ושכיח במרכז וצפון הארץ. בצפון הנגב ובאזורים מדבריים למחצה תפוצתו מוגבלת
... אמר ר' אסי שמונה ספיקין, חובא כוחלינה ובר נפחא... חולין סב, ע"ב
Subspecies and Distribution.
D. s. syriacus SE Europe, Turkey, SW Iran E to Levant S to Israel and Jordan.
D. s. transcaucasicus Transcaucasia S to Armenia and N Iran.
D. s. milleri SE Iran. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
Unmistakable with its black and white plumage, white cheeks, and pinkish-red rump. 21-24 cm, 65-80 g, wingspan 34-40 cm. Nominate race has upperparts black with whitish patches on cheeks, neck flanks, and lesser wing-coverts, red nape, and medium sized, blackish-pink bill. Undertail coverts pinkish-red.
Sexes alike but female less the red patch on nape. Races vary mainly in size, and depth of coloration.
Habitat. Forests and woodlands, both coniferous and deciduous, with trunks exceeding 25 cm in diameter. Parks and gardens in towns, orchards. looks for food on evergreens but does not nest in them.
Food and Feeding.
Diet based on insects also Arthropods, sometimes fatty seeds, primarily walnuts and almonds.
Notable among the birds of Israel for its ability to move vertically on a tree trunk. It surveys the bark while climbing, knocking with its beak, locating prey by the insectes sound. When it locates an insect, it hits the bark strongly, exposes the insect and pulls it out with its long tongue.
Nuts, walnuts and almonds are cracked at a fixed perch. Underneath these stations a lot of shells accumulate, and various of passeriformes visit the place to feed on the crumbs.
Breeding. Apr-Jun. The nest is dug in the trunk or a thick branch, and is over 20 cm across, sometimes an old nest. In Israel prefers to nesting in margosa trees, casuarina, pecan, carob, and eucalyptus. Nest up to 6 m above the ground. Often, a number of nesting holes are found in one tree, recorded that sometimes, woodpeckers breeding there over a long period. The male is the main carver. The entrance is 4-5 cm in diameter. From the entrance, a burrow extends toward the center of the trunk, and after 10-15 cm it widens and turns downward. This section is 25-40 cm long and 7-11 cm across. There is no lining in the nest, other than wood shavings.
4 elliptica, white eggs, incubation 11-12 days, by both parents during the day, and only by male at night.
Movements.
Resident.
Status and Conservation.
Not globally threatened. On the last century it spread over south and central Europe.
Israel.
In Israel subspecies D. s. syriacus. Comoon resident in central and northern Israel.

D. s. syriacus
(in Israel)

D. s. syriacus

D. s. syriacus

D. s. syriacus

HOME NEXT