י 321) צחיחן חום-כיפה

Chestnut-headed
Sparrow-Lark
Chestnut-headed
Sparrow-Lark
Chestnut-headed
Sparrow-Lark

Eremopterix signata
Eremopterix signata
Eremopterix signata:צחיחן חום-כיפה
קודקודו, סנטרו וגרונו ערמוניים, לחייו לבנות. חלקי גופו העליונים
. חומים כהים על רקע חום חולי
. הזנב חום ושתי הנוצות המרכזיות בהירות ושוליהן חום אדמדם
. בית גידולו משתרעה בצפון-מערב ודרום-מערב אפריקה
. באזורים חוליים ומדבריים למחצה ושדות עשב וערבות גלויות נוף
. בארץ עובר אורח אקראי נדיר ביותר, נצפה בשדות קיבוץ אילות
... כנף רננים נעלסה... איוב ל"ט 13
Subspecies and Distribution.
Eremopterix s. harrisoni a extrem S-E Sudan, and N-W kenya.
Eremopterix s. signata S-E Ethiopia, Somalia and Kenya. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
Head, chin and throat chestnut, except center of crown, cheeks and ear coverts, which are white, hindneck white, dark brown smuge on upper mantle.
Mantle and back saundy brown, tail brown, with central pair of rectrices paler and with broad, faintly reddish brown edge to proximal half.
Breast, belly and flanks dirty white with broad dark chesnut line down center becoming broader and blacker towards tail. Legs and feet pinky flesh.
Habitat. Prefers short grass plains and stony semi-desert scru7b, although also in desert areas.
Rare above 2000 m. usually on ground, some times perching on polk or low bushes.
Solitary when breeding, but outside breeding season occurs in flocks of tens or occasionally hundreds.
Food and Feeding.
Largely granivorous, mainly small grass seeds. Feeds mainly from the ground, rather than from vegetation.
Breeding. Mid Jun in Somalia, May-Jun in Sudan, Jun-Jul in E Africa. Advertises territorywith fluttering song flight 6 m above ground.
Nest, cup of fibrous grasses, in hollow in ground next to tuft of grass, rock or fallen log.
3-5 effs, white or pale buff, minutely speckled over whole surface with various shades of brown.
Movements.
Mostly resident, partially migrant.
Status and Conservation.
Not globally threatened. On the last century it spread over south and central Europe.
Israel.
In Israel subspecies E. s. harrisone straggler, recorded in Eilot fields near Eilat.

HOME NEXT