י 366) חנקן זנבתן
Long-tailed Shrike
Long-tailed Shrike
Long-tailed Shrike


Lanius schach
Lanius schach
Lanius schach


:חנקן זנבתן
, דומה במקצת לאדום-גב. חלקי גופו העליונים אפורים חומים וחלקי גופו התחתונים ערמוניים
. גחונו לבן. פס עינו שחור ורחב, כנפיו שחורות וכתמים לבנים בבסיסם
. בית גידולו משתרע במזרח ומרכז אסיה, חורף בהימליה
, בית חיותו באזורים מישוריים אבל לעיתים בהרים בינות לעצים נשירים
. עד לרום של 1500 מ'. לרוב בעמקים ליד גדות נחלים קטנים
. בארץ עובר אורח אקראי נדיר ביותר, נצפה בשדה בוקר
...אמר רב יהודה צרדא שרי ברדא אסירי .... חולין סב, ע"ב
Subspecies and Distribution.
L. s. erythronotus from Aral Sea to Alma-Ata area, S through S-E Turkmeniya and Pamirs to N-E Iran , Afghanistan, W and N Pakistan, and N-W India E to Almara.
L. s. schaca E China S to N Indo-China. L. s. caniceps Pakistan, India, and Sri Lanka.
L. s. tricolor Nepal and E India E to Myanmar, S China, N Laos and N Thailand.
L. s. longicaudatus C,SE & S Thiland and S Laos. L. s. bentet Malay Pen. Sumatra, Java, SE Borneo and Lesser Sunda Is. L. s. nasutus Philippines. L. s. suluensisSulu Archipelago L. s. stresemanni New Guinea
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
20-23 cm, 50-65 g, wingspan 25-28 cm. Black face-mask and grey fore-upperparts recall Lesser Grey Shrike, but rufous lower back and rump and long black, buff-sided and tipped tail are diagnostic.
Bill noticeably long and heavy, blackish with paler base. Legs dark grey to black.
Female as male but plumage less contrasting, with duller face-mask and wings and rather paler body. No seasonal variation.
Habitat.
Breeds extralimitally in low and tropical latitudes in warm arid climates, mainly in lowlands but also up to 1500-1700 m, but in valleys of small poplar-fringed revers occurs in woodland almost up to glaciers at 2600m. Also in opened up gallery forest and in thickets and woods at higher levels.
Food and Feeding.
Very opportunist. Wide variety of insects grasshoppers and crickets and beetles also, regularly takes vertebrates such as small mammals, lizards, frogs, crabs and small birds. Comparatively bold and fearless.
hunts from prominent perch, takes most of its prey on ground but also hawks insects in air. Occasionally steals food from other birds, impales some of its victims
Breeding.
Mainly from Apr-May, in N & C parts of range, in A laying recorded in Feb. Monogamous. Nests built by both sexes, rather bulky open cup made from grasses, thorny twigs, moss, roots and leaves. Placed in thorny bush or in tree, usually 3-5 m, often at 4-12 m in urban sites.
clutch 2-6 eggs whitish to pale olive, with reddish-brown speckles. Incubation by female, period 13-16 days.
Movements.
Varies between migratory and resident across range. Nocturnal migrant.
N and W race erythronotus vacates northern parts of breeding range entirely, and some populations of India and Pakistan also migratory or partially migratory. Winters in plains of India S to southern Bombay and Hyderabad.
Nominate, schach, mainly resident, but migratory or of erratic occurrence in some regions, being commoner during migration in S China.
Main Indian race caniceps, resident, though with some local seasonal movements.
Status and Conservation.
Not globally threatened.
Israel.
In Israel subspecies L. s. erytronotus straggler, recorded and photographed at Sede Boqer.

L. s. schaca

L. s. schaca

L. s. erytronotus
in Israel

L. s. schaca

HOME NEXT