י 6 ) טבלן אפור-לחיים
Red-necked Grebe
Red-necked Grebe
Red-necked Grebe


Podiceps grisegena
Podiceps grisegena
Podiceps grisegena


: טבלן אפור-לחיים
. קטן מהטבלן המצויץ. בתקופת החיזור בולט בצוארו הערמוני
. בלחייו האפורות והבהירות ואין לו ציצית בראשו
בחורף קשה להבדילו מהטבלן המצויץ, אלא שבהעדר הגבה הלבנה
. מתפשט צבעו הכהה של הקודקוד מתחת לעין והלחיים האפורות
. בית גידולו מקווי מים פתוחים המלווים בעשבים ושיחים סבוכים
. בארץ מזדמן נדיר
Subspecies and Distribution.
P.g. grisegena E Europe, W & WC Asia.
P.g. holboellii E USSR, Manchuria, N Japan; W Canada, NW USA.
Descriptive notes.
40-50 cm;800-950 g. Only grebe with black crown, greyish white face and chestnutneck. Non-breeding adult lacks reddish chestnut on neck, and generally greyer,especially on face, Juvenile as adult, but duller with foreneck tawny buff; sides ofhead stripe black and white. Races separated on size .
Habitat.
Breeds mainly on inland water bodies, typically fairly small and shallow, with fair amount of emergent vegetation, but some stretches of open water; also breeds in backwaters of large rivers or estuaries and in pools cut off fromsea. Generally prefers waters surrounded by forest, but in N also occupies areas of shrub tundra. Outwith breeding season affects open estuaries and other coastal waters with abundant supply of fish; particularly marine in winter, when occasionally found on open ocean .
Food and Feeding
Despite large size and strong biil, in Europe takes more aquatic arthropods (dragonflylarvae, waterbugs, beetles) then fish. Latter important only locally or seasonally;on Netherland, where large numbers congregate in winter, prey consists largely of smelt (Osmerus eperlanus.). Captures prey by diving, but also takes insects from water surface or aquatic vegetation. Race holboellii of America (where P. cristatus absent) has longer bill and takes more fish,up to 55%; this has been interpreted as result of character displacement .
Breeding.
Apr/May to Jul/Aug, steadily later towards N. Normally solitary, but sometimes in loose colonies; nest is floating platform of aquatic plants anchored to vegetation. Normally 4-5 eggs; incubation 21-23 days, but up to 27 days in coldweather; chicks have down striped dark and light, mor contrasted on head; fledgingperiod unknown, but young independent at estimated 8-10 weeks. Sexual maturity not befor 2 years old, though first year birds may form pairs and establish territories. Breeding attempts have success of estimated 70%.
Movements.
Migratory and dispersive. Winters along coasts, including inland seas, Black, Caspian and Aral Seas; N America, occurs on Great Lakes mainly during migration.
Migrates alone or in small flocks .
Status and Conservation.
Not globally threatened. No figures available on overall population size and trends, but throughout range is apparently one of least common of Holarctic grebes .
Israel.
In Israel subspecies P. g. grisegena.. Accidental visitor, confirmed record was three individuals.

P.g. grisegena
(in Israel)

P.g. holboellii

P.g. holboellii

P.g. grisegena

HOME NEXT