י 373) חיוורניתGrey Hypocolius
Grey Hypocolius
Grey Hypocolius


Hypocolius ampelinus
Hypocolius ampelinus
Hypocolius ampelinus


:חיוורנית
. Lanius excubitor דומה בצורתה לחנקן גדול
. צבע גבה אפור וגחונה אפור ורדרד, מקורה ישר, לחייה שחורות
. קצה זנבה הארוך יחסית וקצות כנפיה שחורים אף הם
. הנקבה חומה במקצת וחסרה את הצבע השחור בלחייה
. בית גידולה משתרע באזור טרופי וסבטרופי
. מעירק, אירן דרך ערב הסעודית ועד לפקיסטן
. בית חיותה אזורים צחיחים , שדות שיחים , ובעמקי נחלים שבשולי מדבר
. בארץ מבקרת חורף ומבקרת אקראית נדירה, בדרום הערבה ובאילת
Subspecies and Distribution.
Hypocolius ampelinus breeds Middle East, Iran, Iraq, and Arabia. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
23 cm, 38-55 g, wingspan 28-30 cm. Look like and almost as long as but slighter than Great Grey Shrike, with tail proportionately longer and not graduated, and bill without hook.
Unique, sleek, long-tailed passerine,with somewhat shrike-like appearance but with behaviour recalling both Waxwing and babbler.
Plumage essentially pale grey above and pale isabelline-buff below, with black primaries tipped white and tail tipped black. Male has black face mask extending to nape. Sexes dissimilar, no seasonal variation.
Habitat.
Subtropical and tropical, in more vegetated belts within arid lowlands, level or gently undulating. Often in river valleys fringing desert or semi-desert with patchy or thin scrub, open broad-leaf scrub, groups of trees, irrigated areas, gardens, or palm groves.
Food and Feeding.
Mainly fruit, sometimes insects. Searches for food among trees, rarely descending to ground.
Noticeably deliberate in feeding movements when perched on bush, stretching and balancing to reach berries with, at times, tail angled well downwards.
Chews fruit, rejecting skin and stones, though small stones and pips swallowed and later excreted. Will also fly down from perch like shrike to take insects on ground.
Breeding.
May-Jun in Iraq. Nest site in bush or low tree, up to 4 m above ground, often well hidden in densest part of bush but may be more exposed in tree.
Nest, base of small twigs, with cup of grass and tufts of vegetable down, lined with more down, and sometimes wool and hair. Loosely colonial.
3-4 eggs, sub-elliptical to oval, smooth and rather glossy. White to very pale grey, sometimes forming band, occasionally scattered or sometimes unmarked. Incubation 14-15 days, by both sexes.
Movements.
Most birds apparently short-distance migrants.
Status and Conservation.
Not globally threatened. Little information on range changes, but in Iraq breeds widely.
Israel.
In Israel subspecies Hypocolius ampelinus accidental migrant and winter visitor in south Arava and Eilat.

Hypocolius ampelinus
in Israel

Hypocolius ampelinusHOME NEXT