י 398) סלעית קפריסאית

Cyprus Wheatear
Cyprus Wheatear
Cyprus Wheatear
Oenanthe cypriaca
Oenanthe cypriaca
Oenanthe cypriaca


:סלעית קפריסאית
. הסלעית הקפריסאית נחשבה כתת מין של סלעית השיחים
. לאחרונה נתברר בודאות שיש שוני מורפולוגי בינהן והן פוצלו לשני מינים נפרדים
, לזכר גוונים חומים בחלקי גופו התחתונים משל הזכר של סלעית השיחים
. מהחזה ועד לנוצות הזנב התחתונות יש לו גון של קינמון
. באביב צידי חזהו וגבו משחירים בצורה ניכרת
. בית גידולו באי קפריסין, בחורף נודד למצרים ולמזרח התיכון
. באזורים פתוחים וסלעיים מדרונות טרשיים ודלי צמחיה
. בארץ עוברת אורח נדירה באביב
Subspecies and Distribution.
Oenanthe cypriaca Cyprus. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
Pied and Cyprus Pied Wheatears were previously considered conspecific, but owing to clear morphological and geographical differences were recently split into separate species.
Male has warmer-toned on underbody than male Oenanthe pleschanka, with cinnamon shade from chest to under tail-coverts. In spring, deeper and more extensively black on chest-sides and back.
Habitat.
Approximately as Pied Wheatear, through warmer temperate and steppe zones, largely in lowland but ranging up to 2000 m.
Food and Feeding.
Diet based on insects.
Breeding.
Mid Apr and into May. Nest site in hole in rock or bank, under stone. Nest, cup of dry grass and stems, lined with finer grasses, roots, and wool and hair.
4-6 eggs, sub-elliptical, smoot and glossy, pale blue to green-blue.
Incubation 13-14 days by both sexes.
Movements.
Leaves Cyprus Aug-Oct, with peak in late Aug and Sep. Passage appears to be on broad front with records from Egypt as far as Syria, Israel and Saudi Arabia.
Status and Conservation.
Not globally threatened. Very common to abundant.
Israel.
In Israel subspecies Oenanthe cypriaca rare to locally scarce passage migrant, mainly in spring.

Oenanthe cypriaca
in Israel

Oenanthe cypriaca

Oenanthe cypriaca

Oenanthe cypriaca

HOME NEXT