י 402) סלעית חלודת-זנב

Red-rumped Wheatear
Red-rumped Wheatear
Red-rumped Wheatear


Oenanthe moesta
Oenanthe moesta
Oenanthe moesta


:סלעית חלודת-זנב
. סלעית גדולה, בעלת על-שת, זנב ואברות כנף חלודיים
. דומה לסלעית חלודית שת אלא שהצבע החלודי בצידי הזנב והשת בלבד
. דומה גם לסלעית לבנת כנף אך כנפיה לבנות יותר
. הנקבה בולטת בראשה החלודי
. בית גידולה משתרע באזור הסהרו-ערבי
. מקום חיותה שולי מדבר דלי שיחים
. בארץ יציבה נדירה באזורי המדבר
Subspecies and Distribution.
O. m. moesta North Africa.
O. m. broodsbanki Middle East.
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
15-16 cm, 18-25 g, wingspan 25-29 cm. Noticeably larger than western races of Desert Wheatear, with bigger bill and head and slightly longer, broader wings and tail. Rather bull-headed, compact wheatear with dull rufous rump and nearly all-dark tail.
Male has grey crown and nape, black face, throat, shoulders, and back, pale-fringed wings, and dull underparts, lacks sharp contrasts of most males wheatears.
Female much more distinctive than most female wheatears, with noticeably rufous crown and cheeks. Sexes dissimilar, marked seasonal variation in male.
Habitat.
Across narrower belt of Afro-Asian lower-middle latitudes than Desert Wheatear, also ranging from warm arid continental to oceanic climates, especially under Mediterranean influences.
Frequents flat ground, often in vicinity of saline and barren areas, but not absolute desert.
Food and Feeding.
Mainly insects. Prey usually caught by hopping along ground and jabbing, also by perching higher, on top of bush, and pouncing at items on ground. Before eating large beeltes, typically hammers them on ground and may reject wing-cases.
Breeding.
Feb-Jun in Algeria and Tunisia, Apr in Jordan. Nest site, up to 2 m deep in hole in ground, usually of rodent or other small mammal, sometimes natural hole or hole in wall. Entrance may be concealed under bush or root.
Nest, cup of leaves, rootlets, and stems, lined with wool, hair, feathers, and not uncommonly snakeskin. 4-5 eggs, sub-elliptical, smooth and glossy. Incubation apparently by female.
Movements.
Mainly sedentary, though evidence for partial migration and local movements. Some southward movement by more northerly birds at least.
Status and Conservation.
Not globally threatened. Fairly common in habitat regions.
Israel.
In Israel subspecies O. m. brooksbanki rare or casual resident breeder in desert regions of the country.

in Israel
HOME NEXT