י 409) סלעית שחורה

Black Wheatear
Black Wheatear
Black Wheatear
Oenanthe leucura
Oenanthe leucura
Oenanthe leucura


:סלעית שחורה
. הזכר שחור כולו מלבד העל-שת , השת ואברות הזנב החיצוניות
. הפוך T הצבועים בלבן ויוצרים בקצה הזנב
. הנקבה דומה אבל צבעה השחור דהוי ומעורב בו צבע חום
, בית גידולה משתרע בדרום מערב אירופה וצפון מערב אפריקה
. מדרום צרפת ועד לחופי סהרה המערבית
. אזור חיותה מצוקים ונקיקי סלע באזורים שליד חופי ים יבשתיים יבשים
. בארץ עוברת אורח אקראית נדירה ביותר, תועדה באילת
.
Subspecies and Distribution.
O. l. leucura southern Europe.
O. l. syenitica north-west Africa. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
18 cm, 23-36 g, wingspan 26-29 cm. Somewhat rounder-headed and bulkier than White-crowned Black Wheatear but no larger, with wings slightly shorter and rounder. Rather large, big-headed, and deep-chested black wheatear with broad white rump and black T on white tail. Call distinctive. Sexes distinguishable at close range, no seasonal variation.
Habitat.
In contrast to other west Palearctic wheatear, confined to west Mediterranean lower miiddle latitudes, largely under coastal and even oceanic influencesrather than arid or montinental. Avoids flat terrain, including wetlands, and infrequently in contact with man over most or range.
Food and Feeding.
Mainly insects. Prey usually caught on ground by 'hop and search' technique. May also fly from perch to catch prey on ground. Will search around large rocks or probe cracks and holes for prey, and scratch for food under bushes or other vegetation.
Breeding.
Mid Apr in E Pyrenees (France), Mid Mar in S Spain, Mar-Apr in Algeria and Tunisia. Nest site, hole in rock wall, cliff, cave, or man-made wall.Nest, cup of dead grass and rootlets, incorporating feathers and wool. 3-5 eggs, sub-elliptical, smooth and glossy, very pale blue to bluish-white, variably speckled red-brown, markings usually concentrated at broad end.
Incubation 14-18 days, by female.
Movements.
Generally sedentary, although some individuals disperse after breeding, and partial or total altitudinal migration occurs in some mountain regions.
Status and Conservation.
Not globally threatened. common in habitat areas.
Israel.
In Israel subspecies O. l. syenitica straggler, recorded and photographed near Eilat.

in Israel
HOME NEXT