י 414) קיכלי חום-כנף

Dusky Thrush
Dusky Thrush
Dusky Thrush
Turdus naumanni
Turdus naumanni
Turdus naumanni


:קיכלי חום-כנף
. קיכלי בינוני בגודלו, חסון ובעל מקור עבה. פס עינו בהיר וצבע כנפיו ושתו ערמוני
לתת המין הצפוני נימור וכתמים שחורים בחלק גופו התחתון, לתת המין
. הדרומי הנימור ערמוני
. בית גידולו משתרע בין סיביר לקמצ'טקה ובחורף דרום אסיה
מקום חיותו בשולי הטונדרה, בטיגה בערבות עם עצים, בחורשות
. צפצפה וערבה הגדלים ליד גדות נהרות
. בארץ עובר אורח אקראי נדיר ביותר, תועד בשדה בוקר
... ארבעה מיני שליו הן ואלו הן שיקלי וקיכלי ופסיוני ושליו... יומא עה ע"ב
Subspecies and Distribution.
T. n. eunomus central Siberia, from Pur, Taz, and lower Yenisey rivers E to Kamcatka.
T. n. naumanni south of eunomus from middle and lower Nizhnyaya Tunguska E to Maya and Aldan rivers, S to Sayan mountains. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
23 cm, 77 g, wingspan 36-39 cm. Medium-sized, robust thrush, with rather stout bill and body. Diagnostic combination of broad pale supercilium and much rufous or chestnut under and on wings and on rump. Northern race spotted and barred black below, southern race spotted rufous. Sexes closely similar, some seasonal variation.
Habitat.
Breeds in higher latitudes of east Palerctic, mainly in lowlands from fringe of tundra through taiga and wooded steppe, in riverain woods of willow and poplar, with dense tall bushy undergrowth, also in birch and alder and more rarely in larch along terraces and low scrub. Occurs in thinly wooded regions and on outskirts of forest.
Food and Feeding.
No further information.
Breeding.
No further information.
Movements.
Migratory. North Siberian race, migrates through Kuril Is, Sakhalin, Hokkaido, Korea, Mnchuria, and Mongolia to winter in southern Japan, Taiwan, S China, N-W Thailand, N Burma, Assam, and occasionally Nepal and Pakistan.
Spring passage of nominate starts mid Mar in far-eastern USSR. Passage of nominate noted as continuing through Apr on Lefu river, with birds arriving on breeding grounds from early to late May.
Status and Conservation.
Not globally threatened.
Israel.
In Israel subspecies Turdus naumanni (the race not identify) straggler, recorded and photographed in Sede Boqer (Negev)

in Israel
HOME NEXT