י 424) חטפית לבנת-עורף

Collared Flycatcher
Collared Flycatcher
Collared Flycatcher
Ficedula albicollis
Ficedula albicollis
Ficedula albicollis


:חטפית לבנת-עורף
. הזכר נבדל משחורת-עורף בצווארונו ושתו הלבנים
הנקבה שונה משחורת-עורף בכנפיה הלבנות
. יותר והבולטות במיוחד במעופה
, בית גידולה משתרע בדרום ודרום-מזרח אירופה
. באזורים הגובלים עם אזורי המחיה של החטפית שחורת-עורף
. מקום חיותה חורשים ויערות רחבי עלים
. בארץ מבקרת סתיו נדירה ושכיחה עד נפוצה ברחבי הארץ באביב
Subspecies and Distribution.
Ficedula albicollis C and S Europe, from E France E to about Urals. Winters Africa, S of Sahara. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
13 cm, 14 g, wingspan 22-24 cm. Small to medium-sized flycatcher, with similar general characters to European Pied Flycatcher. Adult male breeding more boldly pied than European Pied Flycatcher and Semi-collared Flycatcher, with white forehead, striking full collar, complete and broad wing-bar, and rump-patches.
Non-breeding male, female, and immature all greyer above, cleaner white below, with more complete wing-bar and wider tertial-fringes, but similar to Semicollared Flycatcher. All have almost completely dark tail, usually lacking white edges.
Sexes dissimilar in breeding plumage, marked seasonal vareation in male.
Habitat. In continental middle latitudes of west Palearctic, in temperate and warm temperate climates. A bird of warmer more continental regions, more attached to crowns of trees rather than their lower branches, and less frequently on ground.
Food and Feeding.
Arthropods, flying and non-flying, during breeding season, larval Lepidoptera important. Food obtained by sallying out from perch after flying prey, by picking directly from leaves and twigs, and from ground.
Seems to be unable to recognize motionless insects as prey.
Breeding.
May to mid Jun in Central Europe. Nest site, natural or artificial hole in tree, wall, or building. Preferred height above ground up to 15 m, rarely close to ground.
Nest, cup of dry grass, leaves, and stalks, lined with fine grass.
5-7 eggs, sub-elliptical, smooth and slightly glossy, very pale blue, unmarked.
Incubation, 12-14 days, by female only.
Movements.
Trans-Saharan migrant. In east-central Africa, generally further west and south-west, ranging from Tanzania, south through Malawi, Zambia to Zimbabwe.
Status and Conservation.
Not globally threatened. Has spread north in parts of northern and eastern Europe.
Israel.
In Israel subspecies Ficedula albicollis rare autumn and quite common to fairly common spring passage migrant throughout the country.

Ficedula albicollis
in Israel

Ficedula albicollisHOME NEXT