י 438) קנית אורז

Paddyfield Warbler
Paddyfield Warbler
Paddyfield Warbler
Acrocephalus agricola
Acrocephalus agricola
Acrocephalus agricola


:קנית אורז
. דומה לקנית קטנה , אך בהירה וערמונית יותר והגבה הבהירה בולטת יותר
. שירתה דומה לזו של קנית חורף
, בית גידולה משתרע במזרח אירופה באזור האירנו-טורני ובמרכז אסיה
. חורפת בהודו ופקיסטאן
. בית חיותה בינות לצמחיה עבותה ליד מקוי מים מתוקים וביצות
. בארץ מבקרת אקראית נדירה ברוב המקרים נצפתה באילת
Subspecies and Distribution.
A. a. septima eastern Europe E to lower Ural and Ilek rivers, S to Northern foot og Greater Caucasus.
A. a. capistrata (synonym: bevipennis) S-W Siberia and Kazakhstan E to upper Yenisy river, S through Mongolia to Sinkiang, Tadzhikistan, Afghnistan, and N-E Iran.
A. a. agricola breeding range unknown, in Indian subcontinent in winter
A. a. tangorum Manchuria and Ussuriland. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
13 cm, 7-11 g, wingspan 15-17 cm. Close in size to Reed Warbler but with stubbier bill, noticeably shorter wings, and slightly longer tail. Medium-sized, robust, quite bold but skulking warbler, resembling Reed Warbler and other unstreaked Acrocephalus. Varies from dusky olive-brown through reddish and almost orange-brown to sandy-brown. Shows rather short, but quite broad, cream or buff supercilium, dark-centred tertials, and rufous rump.
Behaviour includes pronounced raising of tail. Sexes similar, some seasonal variation.
Habitat. Breeds in continental, dry, warm mid-latitudes, in lowlands at least in west Palearctic, extralimital situation being confused by changes in taxonomic status of A. concinens. Mostly in stands of tall, thick-stemmed reed on open-water side of reedbed.
Food and Feeding.
Chiefly insects, taken from surface of emergent and waterside vegetation. Will also cling sideways on plant stem and lunge to snap up insects from water surface.
Breeding.
May-Jun in Black Sea. Nest, tightly constructed cylindrical cup of reed and grass leaves and stems, woven round 2-8 vertical stems of water plants. Lined with finer grasses and read flowers, occasionally with plant down.
3-6 eggs, sub-elliptical smooth and glossy, pale green, variably marked with fine speckles and heavier spots and blotches of darker green, olive, and grey, often forming cap at broad end. Incubation 12-13 days by female only.
Movements.
All populations migratory, wintering Pakistan E to Assam, in southern Nepal, and throughout peninsular India.
Status and Conservation. Israel.
In Israel subspecies Acrocephalus agricola accidental, recorded and photographed in Eilat.

in Israel
HOME NEXT