י 439) קנית פינית

Blyth's Reed-Warbler
Blyth's Reed-Warbler
Blyth's Reed-Warbler


Acrocephalus dumetorum
Acrocephalus dumetorum
Acrocephalus dumetorum


:קנית פינית
. בינונית בגודלה, חלקי גופה העליונים אפורים עד חומים-זיתניים
. ניכרת במצחה התלול, במקורה הדק והארוך, ובפס העין והגבה הקצרים
בית גידולה משתרע במערב ומרכז האזור הפלארקטי, בצפון אפריקה
. דרך הים התיכון למרכז אסיה ועד לסין ומונגוליה
מקום חיותה לאורך מקווי מים, נחלים, תעלות ושולי ביצות
. עטויי צמחיה ובאזורים לחים
. בארץ עוברת אורח שכיחה למדי ברוב המישורים
. מבקרת חורף נדיר מאוד ודוגרת קיץ נדירה בצפון הארץ
Subspecies and Distribution.
Acrocephalus dumetorum C and S W-Palearctic, S to Mediterranean and NW Africa, E across C Asia to W Mongolia and W China. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
12-13 cm, 8-12 g, wingspan 17-19 cm. Medium-sized, rather slim, unobtrusive but restless and active warbler, with rather cold grey to olive brown upperparts and rather pale underparts.
Has dark, tapering bill, and short but distinct off-white fore-supercilium and short dusky eye-stripe give distinctive face pattern, with supercilium and off-white eye-ring often combining to form spectacle.
Concave posture head and tail raised, frequent tail movement, and dull grey legs are also useful clues. At least one call distinctive.
Sexes similar, no seasonal variation.
Habitat. Has recently spread west across west Palearctic in upper middle continental latitudes through temperate zone to margin of boreal zone. Although found in willow and alder beds along brooks and rivulets, along canals and irrigation ditches overgrown with reeds and tall grass, at edges of marshes, and occasionally along taiga brooks in thick reedbeds, such aquatic habitats play much less important role than drier and more wooded ones.
Food and Feeding.
Principally insects, also spiders and snails. Feeds by moving about actively in tree canopy and in shrub and herb layer. Quite often also on ground, takes insects in flight.
Breeding.
Jun-Jul in Finland and W Siberia. Nest site, in dense vegetation including reeds, nettles, shrubs, and small trees.
Nest neat and compact cup, sometimes conical, of leaves, stems, and plant down, often with spiders' webs, lined finer stems and hair.
3-6 eggs, sub-elliptical, smooth and glossy, very pale greenish, creamy, greyish, or pinkish with spots and small blotches of olive-green or reddish-brown. Incubation 12-14 days by both sexes, mainly by female.
Movements.
Migratory, entire breeding population moving S or S-E to winter in Pakistan, India, Nepal, Sri Lanka, and E to Burma.
Status and Conservation. Israel.
In Israel subspecies Acrocephalus dumetorum common passage migrant, mainly in low-lying areas, extremely rare winter visitor and rare breedeing summer vesitor in northern valleys.

in Israel
HOME NEXT