י 445) קנית בצרה

Basra Reed-Warbler
Basra Reed-Warbler
Basra Reed-Warbler
Acrocephalus griseldis
Acrocephalus griseldis
Acrocephalus griseldis


:קנית בצרה
. סווגה בעבר כתת מין של קנית אירופית
לאחרונה מספר חוקרים מסווגים אותה כמין נפרד, כתוצאה של מחקרים מורפולוגיים
. הגדולות של האזור הפלארקטיAcrocephalus בקניות
. קנית בצרה נבדלת מהקנית האירופית בממדי כנפיה, זנבה ושורש כף רגלה הקטנים יותר
חלקי גופה העליונים צבועים בחום-זיתי אחיד יותר. חלקי הגוף התחתוניים
. בהירים יותר מלבד צידי הגוף הצבועים בצהוב-קרמי
. בית גידולה משתרע במזרח התיכון מעירק ועד דרום מערב אירן, חורפת במזרח אפריקה
. מקום חיותה אזורים לחים בקרבת מים
. בארץ מבקרת אקראית נדירה למדי, נצפתה באילת, שדה בוקר וניר דוד
Subspecies and Distribution.
Acrocephalus griseldis Iraq and SW Iran. Winters E Africa. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
Basra Reed Warbler is treated as a subspecies of Great Reed Warbler, although some scientists, who have studied the taxonomy of large Palearctioc Acrocephalus, believe that considerable morphological differences warrant is full separation as a full species. Compared with Great, Eastern Great and Clamorous Reed Warbler, is much smaller-sized in wings, tail and in tarsus, with combination of rather short and slender bill. Upperparts more or less uniform cold olivaceous-brown, and generally tends to show some tonal contrast with darker remiges, chiefly rectrices. Underparts whiter than on above three species, with restricted cream-yellow tinge on flanks, and has awhiter throat. Supercilium whites, and quite prominent, extending well behind eye, and often with well-emphasised dark eye-stripe.
Habitat. In both cool and warm and arid and moist clicates. Prefer to winter in moist habitat with scattered thickets, tall grass, and bulrushes or in maize fields, apparently more closely associated with water.
Food and Feeding.
mainly insects, sith some spiders, snails, and small vertebrates, some fruits and berries and berries outside breeding season.
Breeding.
No further information.
Movements.
All popullations migratory. Winters in eastern Africa from southern Somalia S through eastern Kenys and E Tanzania to Malawi and Mozambique.
Status and Conservation.
Not globally threatened.
Israel.
In Israel subspecies Acrocephalus griseldis accidental. Recorded on 1984 to 1993, at Eilat, Sede Boqer and at Nir David.

in Israel
HOME NEXT