>
י 447) שיחנית גמדית

Booted Warbler
Booted Warbler
Booted Warbler
Hippolais caligata
Hippolais caligata
Hippolais caligata


:שיחנית גמדית
השיחנית הקטנה באזורנו, נבדלת מהשיחנית הקטנה בגודלה
במקורה הדק והקצר, בצבע החול של גחונה בקיץ והלבן בחורף
. ואברות זנבה החיצונית הלבנות
. בית גידולה משתרע מצפון רוסיה ומרכזה דרך סיביר ועד לצפון מונגוליה
. בדרום באזור הטרס-כספי ואירן
. בית חיותה נופי שיחים, פאתי יערות, שדות, וגנים
. בארץ עוברת אורח אקראית נצפתה באזור אילת
Subspecies and Distribution.
H. c. caligata W & SW Russia E to Kazakhstan, extreme NW China to NW Mongolia. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
11-12 cm, 7-9 g, wingspan 18-21 cm. Western race, nominate, noticeably smaller than eastern Olivaceous Warbler, with shorter bill, more domed head, and shorter wings and tail.
Eastern race rama slightly smaller than Olivaceous Warbler but with all measurements overlapping, also close in size to Bonelli's Warbler but with longer bill, slightly shorter wings, and longer legs.
Habitat. Breeds mainly in middle latitudes of central Paleatctic, extending within west Palearctic to lower boreal zone and extralimitally in Asia into subtropics, but predominantly in warm continental, temperate, and steppe zones.
Inhabits lowlands up to 500m often preferring vicinity of water, whereas southern rama tends to inhabit arid or even semi-desert country. Ranging from rich shrubbery and grasses on plains, along lower parts of rivers and dense reedbeds, to orchards, riverside plantations, vegetable gardens, trees, copses, forests, and clumps of herbage or shrubs in semi-desert.
Food and Feeding.
Chiefly insects. Forages very actively at various levels-in tree canopy, in bushes, among undergrowth, and on ground.
Breeding.
Late May to early Jul in USSR. Nest site at ground level up to 2 m, in tall herbs or low shrubs. Nest, strong cup of twigs, roots, stems, and leaves, lined with finer material inclding feathers, hair, and plant down.
4-6 eggs, sub-elliptical, smooth and glossy, greyish-white, sometimes with faint pink or buff tinge, very variable markings dark blotches and scrawls at broad end. Incubation 12-14 days by both parents.
Movements.
Migratory, all popultions moving south or south-east to winter chiefly in India.
Status and Conservation.
Not globally threatened.
Israel.
In Israel species H. c. caligata , accidental on passage. All items recorded from Eilat.

in Israel
HOME NEXT