>
י 451) שיחנית צהובת-בטן

Icterine Warbler
Icterine Warbler
Icterine Warbler
Hippolais icterina
Hippolais icterina
Hippolais icterina


:שיחנית צהובת-בטן
, בינונית בגודלה, יחסית צנומה, קודקודה שטוח למדי ומצחה תלול
. בעלת מקור ארוך, כנפיה ארוכות וזנבה רבוע. רגליה כחלחלות אפורות
. דומה לעלוית, נבדלת, בגודלה ובגחונה הצהוב
, בית גידולה משתרע במרכז ומזרח אירופה ועד למרכז אסיה
. אוכלוסיה מבודדת נמצאת בין הים הכספי וטרנסקווקז
. מקום חיותה פאתי יערות, גדות נהרות ונחלים, מטעים, גנים ופארקים
. בארץ עוברת אורח לא מצויה באזורים שונים
Subspecies and Distribution.
Hippolais icterina C-E Europe, S-W Siberia and C Asia, also Caucasus to Turkmeniya. Winters C and S Africa. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
13-14 cm, 11-15 g, wingspan 20-24 cm. Medium-sized warbler, with long bill, rather flat crown, long wings, and relatively slim, square tail. Upperparts and wings bright greenish-olive to greenish-brown, with yellowish suffusion or sheen when fresh, altogether brightest and greenest Hippolais.
Like H. polyglotta, basically green above and yellow below but with confusing pale variants. Markings include pale fore-face, distinct yellow supercilium and eye-ring, conspicuous yellow wing-panel, and blue-grey legs. One call diagnostec.
Sexes similar, little seasonal variation.
Habitat. Breeds in west Palearctic in middle and upper latitudes, boreal and temperate, mainly continental. Areas occupied are thus cooler than in other Hippolais, even reaching into low arctic.
Mainly in lowland and river valleys, but in Ural climbs far into hills. An arboreal rather than a forest bird, liking sunny but fairly moist places, preferably with glades or along woodland edges. Javours crowns of well-spaced trees with plenty of tall undergrowth.
In north of range occurs in forests of pure birch and in south also in pure oak.
Food and Feeding.
Chiefly insects, also fruit in late summer. Forages restlessly among foliage of trees and bushes, taking insects while perched or will fluttering. Will fly out from ends of branches to capture aerial prey.
Foraging action typically slightly clumsy in comparison with Phylloscopus warblers.
Breeding.
Mid May to mid Jul in central and north-west Europe, Jun-Jul in Finland. Nest site, in fork or tree or bush, often ornamental or fruit. Usually 1-4 m above ground.
Nest, neat, substantial cup of grasses, roots, moss, and plant down, lined with hair, fine grasses, and roots, often attached to supporting twigs with fine grass loops.
4-5 eggs, sub-elliptical, smooth and glossy, pale purple-pink, often paler towards large end, sparsely spotted and speckled black, with occasional streaks.
Incubation 12-16 days. Usually only female incubates, though male reported assisting in middle of day.
Movements.
Migratory, entire population wintering in sub-Saharan Africa, chiefly south of equator.
Status and Conservation.
Not globally threatened.
Israel.
In Israel subspecies Hippolais icterina scarce passage migrant through much of the country.

in Israel
HOME NEXT