>
י 454) סבכי אשלים

Menetries's Warbler
Menetries's Warbler
Menetries's Warbler
Sylvia mystacea
Sylvia mystacea
Sylvia mystacea


:סבכי אשלים
. סבכי קטן עד בינוני בגודלו
. קודקודו שטוח יחסית, מקורו עבה וזנבו ארוך למדי
, דומה לסבכי שחור-ראש נבדל ממנו בגחונו הורוד
. טבעת העין צהובה בהירה ופס לבן מבדיל בין לחייו השחורות וגרונו הורוד
. בית גידולו משתרע באזור הטורנו-איני ועד לדרום מרכז סיביר חורף בדרום מערב אסיה
. בית חיותו סבכי שיחים ובעיקר אשלים לאורכם של נחלים ואף במטעים וגנים
. בארץ עובר אורח נדיר למדי
Subspecies and Distribution.
S. m. mystacea Transcaucasia and N-W Turkey, N along western shore of Caspian Sea to lower Volga.
S. m. rubescens synonym: S. m. semenowi Levant and S-E Turkey, E through Iraq to S-W Iran.
S. m. turcmenica Turkminiya and E Iran, E to N Afghanistan and W Tadzhikistan, N to Aral Sea. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
13-14 cm, 10-11 g, wingspan 15-19 cm. Rather small to medium-sized warbler, with quite heavy bill, usually flat crown, and quite long tail. Plumage suggests Sardinian Warbler and several other small Sylvia.
Male dull black on head, dark grey-brown above, pink-white to brown-pink below, usually dardest from throat to fore-belly. Female grey to sandy-brown above, rusty on forehead and brghtest on fringes of inner wing-feathers, brown to buff-white below. Bright yellow to red-brown eye set in pinkish to yellow or brown bare ring. Constantly waves tail.
Sexes dissimilar, little seasonal variation.
Habitat. Breeds in lower middle latitudes in arid continental climates, in scrub along river banks and on wooded lower slopes of mountains, also in orchards, nurseries, and along shelterbelt forest strips combined with irrigation.
Food and Feeding.
Chiefly invertebrates, but fruit readily taken in autumn and seeds in winter. Feeds by taking insects from branches, stems, and foliage, flitting to top of bush and working quickly downwards with much waving of tail, and later flying out and up to top of next bush.
Breeding.
Apr-Jun in Iraq, May-Jun in Turkmeniya, Apr-May in Tadzhikistan. Nest site, in low scrub or grassy vegetation, from ground up to 1 m.
Nest, deep cup, often thin-walled, of twigs, plant stems, grass leaves, and stems, with some rootlets, plant fibres, down, and spiders' webs, lined with finer grasses and rootlets, plus small feathers and hair.
4-5 eggs, sub-elliptical, smooth and glossy, white or faintly tinged green, profusely speckled, spotted, and blotched all over with brown, olive-brown, and grey. Incubation 11-13 days, both sexes but more by female.
Movements.
All populations migratory, moving south or south-west to winter in north-east Africa, Arabia and southern Iran. Entry intoAfrica apparently via Arabia. Very rare in Israel.
Status and Conservation.
Not globally threatened.
Israel.
In Israel tow subspecies.
S. m. mystaceamystacea
, and S. m. rubescens occasional very rare passage migrant and winter straggler in southeast Israel.

in Israel
HOME NEXT