>
י 457) סבכי שחור-גרון

Rueppell's Warbler
Rueppell's Warbler
Rueppell's Warbler
Sylvia rueppelli
Sylvia rueppelli
Sylvia rueppelli


:סבכי שחור-גרון
. בינוני בגודלו, מוצק ויציב, בעל מקור גדול למדי, זנבו די ארוך ורבוע
. דומה בהתנהגותו לסבכי קוצים יותר מאשר לסבכי שחור-ראש
, לזכר בולט הצבע השחור בראשו ובמיוחד בגרונו המבליטים את "שפמו" הלבן
. שאר נוצותיו אפורות כהות בגבו ושולי אברות כנפיו בולטות בבהירותן
, גחונו אפור-חום ושולי נוצות זנבו לבנים. העין חומה-כתומה
, טבעת העין כתומה-אדומה והרגלים אדומות.
. הנקבה אפורה-חומה בגבה חומה-צהבהבה בחלקי גופה התחתוניים
. בית גידולו משתרע במזרח הים התיכון, מאיים בים האגאי עד לבנון
. בית חיותו אזורים יבשים עם צמחיה נמוכה המכסה מדרונות סלעיים
. בארץ עובר אורח נדיר בסתו ומצוי ביותר באביב בכל חלקי הארץ
Subspecies and Distribution.
Sylvia rueppelli SE Greece, W-S Asia Minor. in autumn, E Mediterranian W of Cyprus-Egypt line to Sahra. Wintering EC Africa. In spring returns through Egypt, Sinai, Israel, NW Arabia, Jordan, Syria and Lebanon. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
14 cm, 11-16 g, wiingspan 18-21 cm. Medium-sized, robust, and evenly balanced warbler, with quite long bill, quite long and square tail, and general character more like Common Whitethroat than Sardinian Warbler.
Male distinctive, with black forehead and throat divided by white moustachial stripe, rest of plumage grey above with conspicuous pale tertial fringes and tips and white edged black tail. Basically cream below with grey flank.
Female grey-brown above, buff-cream below, sometimes showing black mottling on throat and pale moustachial stripe but others lack distinctive markings.
Eye orange to chestnut, bare ring orange-brown to red. Sexes dissimilar, little seasonal variation.
Habitat. Within limited east Mediterranean breeding range occurs in dry warm climates. Habitat consists of dry thorny scrub on rocky slopes or in narrow rock fissures and ravines or undergrowth of old open woods of oak or cypress predominantly in mountains, up to 1500 m in Crete. Haunts rocky bush and scrub-covered ground.
Food and Feeding.
Feeds mainly under cover, hopping about inside canopy of low trees and bushes.
Breeding.
Half of Apr into half May in Crete and Greece. Nest site, in thick, often thorny, scrub 50 cm above ground. Nest, well-built cup of grass leaves and stems and some vegetable down, lined with finer material.
4-5 eggs sub-elliptical, smooth and glossy, white, tinged green or buff, with profuse fine speckling, spotting, and mottling of green, olive, brown, and grey, sometimes with dark cap at broad end, and occasionally with fewer, larger blotches. Incubation 13-14 days, by both sexes.
Movements.
Migratry, entire population moving south to winter in Chad and Sudan. Mediterranean islands Crete, Karpathos, and Cyprus mostly overflown in autumn, rare in Israel.
Status and Conservation.
Not globally threatened.
Israel.
In Israel subspecies Sylvia rueppelli fairly common spring and rare autumn passage migrantover much of the country.

Sylvia rueppelli
in Israel
HOME NEXT