>
י 458) סבכי מדבר

Desert Warbler
Desert Warbler
Desert Warbler
Sylvia nana
Sylvia nana
Sylvia nana


:סבכי מדבר
. הסבכי הקטן באזורנו מעט גדול מעלוית, הבהיר והבולט פחות מבין הסכיים
. רזה וחסון, ועצבני למראה
. חלקי גופו העליונים בצבע חום-אפרפר בהיר וחלקי גופו התחתוניים כמעט לבנים
זנבו ערמוני, מקרוב ניתן לראות את קצה מקורו הכהה בסיסו צהבב וכך עיניו
. המשווים לו מראה זעפני
, בית גידולו משתרע במדבריות וערבות מרכז אסיה וצפון אפריקה
. חורף בצפון מערב הודו, בצפון מזרח חצי האי ערב ובצפון אפריקה
. בארץ עובר אורח לא שכיח בערבה ובאזורים מדבריים בלבד
Subspecies and Distribution.
S. n. nana S-E European USSR and Middle East to C Asia.
S. n. deserti N-W Africa. S. n. theresae breeding area unkown, winter in Pakistan. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
11-12 cm, 10 g, wingspan 14-18 cm. Smallest Sylvia in west Palearctic, hardly exceeding larger Phylloscopus warblers in bulk and lengrh.
Small, seemingly nervous, rather slim but quite robust warbler, with rather peaked head and obvious tail. Plumage least marked of Sylvia , with pale gey-brown or sandy upperparts and almost white underparts relieved mainly by white-edged rufous tail. At close range, dark tip and yellow base to bill and yellow eye give rather fierce expression.
Sexes closely similar, little seasonal variation.
Habitat. Breeds in W Palearctic mainly in semi-deserts of western Sahara, in fairly level open tracts of sand or clay, sometimes stony, bearing sparse low patches of shrubby vegetation or herbage such as tufts. Avoids naked dune ridges, crusted sands, and heavily mounded or bare tracts, and shows no attraction to water. Rarely near trees but in Wadi Arava S of Dead Sea inhabits Acacia.
Food and Feeding.
Chiefly insects, also some seeds and berries. Feeds mainly in low scrub and commonly on ground where it is well camouflaged.
Breeding.
Jan-Mar in W Sahara, and probably S Algeria, Mar-May in C and N-E Algeria, Apr-Jun in Turkminiya.
Nest site, in low scrub, up to 110 cm above ground. Nest, substantial, thick-walled cup of twigs, grass stems, and leaves, with plant down and cobwebs, lined with finer grasses and fibres and, usuallyl more down.
4-5 eggs, sub-elliptical, smooth and glossy, white, or faintly tinged blue, with fine brown and grey speckles and scrawls, heavier at broad end. Incubation, period not recorded. By both sexes.
Movements.
Resident to migratory. North-West African race deserti, chiefly resident, though some dispersal possible in autumn and in extremely dry conditions.
Eastern race nana, migrates through Turkestan, Iran, and Afghanistan to winter from N-E Africa E to deserts of N-W India
Status and Conservation.
Not globally threatened.
Israel.
In Israel subspecies Sylvia nana scarce winter visitor, exclusively in desert areas.

in Israel
HOME NEXT