>
י 459) סבכי שיטים

Red Sea Warbler
Red Sea Warbler
Red Sea Warbler
Sylvia leucomelaena
Sylvia leucomelaena
Sylvia leucomelaena


:סבכי שיטים
. גופו גדול יחסית ומגושם וזנבו ארוך למדי
, צבע נוצותיו דומה לסבכי חורש ולסבכי שחור-ראש
. במיחד בגלל צבע ראשו וזנבו השחורים נוצצים
. שונה מהם בהתנהגותו ומרבה להטות את זנבו כלפי מטה
. לנקבה הראש והזנב חומים
בית גידולו משתרע בצפון מזרח אפריקה מסומליה דרך אתיופיה
. לחופים המערביים של חצי האי ערב
. מקום חיותו בינות לעצי שיטים
. בארץ יציב לא לא שכיח מדרום לים המלח ועמק הערבה
Subspecies and Distribution.
S. l. negevensis Arava Valley (Israel-Jordan border).
S. l. blanfordi Eritrea, Sudan.
S. l. leucomelaena W Saudi Arabia, N Yemen, W South Yemen.
S. l. somaliensis Djibouti and N Somalia. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
14-15 cm, 11-15 g, wingspan 18-20 cm. Medium-sized to rather large, quite bulky and seemingly long-tailed warbler, with plumage recalling both Orphean Warbler and Sardinian Warbler. Apparently restricted to noticeably black head, narrow, white-flecked eye-ring enclosing black bare ring and dark eye, cleaner grey upperparts, paler underparts, and lack of, obvious white edges to tail. Frequently drops tail below body-line. Sexes differ lightly.
Habitat. Almost entirely warm and arid, but in Saudi Arabia mountains including temperate summits above 3000 m. Bushy areas used for breeding, but also eastern desert fringe.
Food and Feeding.
Chiefly insects but readily takes fruit when available. Most commonly feeds by moving along branches and trunks of acacias like woodpecker, sometimes even hanging upside down, and drawing out insects from crevices.
Breeding.
Mid or late Feb to mid Jul in Israel. Nest site, in periphery of acacia trees, 80-300 cm from ground. Nest, cup of plant stems and leaves, mainly of annuals, woven with fibres, lined with finer material. Sometimes robust, but sometimes very thin-walled.
2-3 eggs, sub-elliptical, smooth and glossy, speckled with grey and brown markings. Incubation 15-16 days, by both sexes in short spells, often no more than 20 days.
Movements.
Chiefly resident or presumed resident throughout range. In Israel, present all year on breeding grounds, some birds move south or south-west to Eilat and eastern Sinai.
Status and Conservation.
Not globally threatened. Fairly common in Arava valley.
Israel.
In Israel subspecies S. l. negevensis uncommon local resident from southern Dead Sea along Arava Valley.

in Israel
HOME NEXT