>
י 461) סבכי ניצי

Barred Warbler
Barred Warbler
Barred Warbler
Sylvia nisoria
Sylvia nisoria
Sylvia nisoria


:סבכי ניצי
. סבכי גדול ביותר, חסון, בעל מקור גדול וחזק
. אצבעות רגליו ארוכות וזנבו ארוך
. צבעו אפרפר וגחונו מפוספס, עיניו צהובות ומבטן חודר
. הנקבה חומה יותר ופסי כנפיה פחות ניכרים
. בית גידולו משתרע באירופה ובאזור הטורנו-אירני
, בית חיותו מישורים, מדרונות, שבכי שיחים וקוצים, שולי יער וחורש
. משוכות ופארקים. נמנע מאזורים יבשים ולחים כאחד
. בארץ עובר אורך לא שכיח באביב
Subspecies and Distribution.
s. n. nisoria Europe and N Asia Minor E to Ural mountains and river, and Transcaucasia.
s. n. merzbacheri C Asia from Tien Shan and E Kazakhstan to Mongolia. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
15,5-17 cm, 23-30 g, wingspan 23-27 cm. Quite large, robust warbler, with strong bill, rather big head, large feet, and long and full tail. Plumage basically grey-toned above and cream to brown-white below, with best-marked, males showing grey upperparts, staring pale eye, and copious but well-spaced barring particularly on underparts. Dullest females have browner upperparts and less barring. Sexes dissimilar, some seasonal variation.
Habitat. Breeds in upper middle latitudes of warm continental west and central Palerctic, in temperate, steppe, and marginally in boreal zones. Mainly in lowlands but ascends in USSR to 1500 m. Avoids both arid and wetland areas and is not a forest bird, but will inhabit narrow shelterbelts and plantations, clearings in broad-leaved and mixed woodlands with plenty of undergrowth, and early stages of regrowth of felled or burnt timber.
Also frequents bushy hillsides, rough growth on woodland margins or by pasture or meadowland, roadside verges, parks, orchards, and riverain thickets.
Food and Feeding.
Chiefly invertebrates but in late summer and autumn mainly berries. Forages mostly in low bushes for insects.
Breeding.
May-Jun in C and W Europe, Jun in Finland. Nest site, in young trees shrubs, and brambles.
Nest, substantial, well-built cup of stalks and grass stems, with some twigs, rootlets, and spider cocoons and cobwebs, lined with finer material and hair. Supported on twigs, shoots, and suckers, though not attached to them.
4-5 eggs, sub-elliptical, smooth and glossy, whitish or variably tinted green, pink, or buff, with irregular and sometimes sparse spots and blotches of brown, olive, buff, red-brown, and grey. Incubation, 12-13 days, by both sexes.
Movements.
Migratory, all populations wintering in East Afric, apparently including both western race nominate and eastern race merzbacheri . Winters chiefly in Kenya, Uganda, Tanzania and Sudan.
Status and Conservation.
Not globally threatened.
Israel.
In Israel the two subspecies S. n. nisoria the main form on passage in autumn and spring, and
S. n. merzbacheri a rare spring migrant at Eilat.

S. n. nisoria
in Israel

S. n. merzbacheri
in IsraelHOME NEXT