י 432) חרגולן סיבירי

Pallas's Grasshopper-Warbler
Pallas's Grasshopper-Warbler
Pallas's Grasshopper-Warbler


Locustella certhiola
Locustella certhiola
Locustella certhiola


:חרגולן סיבירי
. חרגולן בינוני בגודלו, גדול במקצת מהחרגולן המנומר
. שונה ממנו בעל-שת וסוככות הכנף הערמוניות
. הזנב אפור-חום קצהו כהה ושוליו בהירים
. בית גידולו משתרע בדרום סיביריה ומרכז אסיה, חורף בהודו ובדרום סין
, בית חיותו חורשים עם עצים פזורים על מדרונות הרריים
. ליד שולי מקוי מים מתוקים וביצות העטורים בשיחים וצמחיה עשבונית
. בארץ עובר אורח אקראי נדיר ביותר נצפה ליד קיבוץ אילות
Subspecies and Distribution.
L. c. sparsimstriata S Siberia W to Barabinskaya steppe and Vakh rivers, N to Tunuska river, S to W and N Altai and Sayan mountains, E to Onon and Vitim rivers.
L. c. rubescens N Siberia, N and E from Nizhnyaya Tunguska river, E to Kolyma basin and N Sea Okhotsk, S to Stanovoy mountains and Vitim river.
L. c. centalasiae C Asia, W to Zaysan depression, E Tien Shan, and Kashgar area, S to Tsaidam basin (China).
L. c. certhiola S-E Siberia and N-E China, E from Vitim and Onon rivers, and S of Stanovoy mountains.םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
13/5 cm, 15-16 g, wingspan 16-19 cm. Longer and bulkier than Grasshopper Warbler. Essentially brown and buff, softly streaked, paler birds recalling Sedge Warbler and even Moustached Warbler. In flight shows typical Locustella shape, with short, rounded wings, full rump, and broad, seemingly long and oftin fanned tail. Tail diagnostically marked, rounded feathers showing subterminal dark bands and pale tips.
Sexes similar, little seasonal variation.
Habitat. Breeds in east Palearctic, extending to higher middle latitudes, and through warmer continental summer climates. Also ascends higher, to sparse woodlands and alpine meadows up to 2000 m, and to margins of lakes and small bogs in mountains. Mainly, however, in valleys and lowlands, generally requiring stands of tall grass, tussocks, and hummocky meadows or river banks, which may be situated in moist sparse taiga woodlands or valley meadows with scattered trees, or on steppes in sparse stands of birch alternating with shrubs and tall grass.
Food and Feeding.
Diet based on insects.
Breeding.
No farther information.
Movements.
All populations migratory. Winters north-east India E to Indochina, south to Greater Sunda Is, a few may reach Philippines.
Status and Conservation.
Not globally threatened.
Israel.
In Israel subspecies Locustella certhiola stragler, recorded near kibotz Eilot.

Locustella certhiola
in Israel
HOME NEXT