>
י 471) עלווית לבנת-גבות

Humme's Warbler
Humme's Warbler
Humme's Warbler
Phylloscopus humei
Phylloscopus humei
Phylloscopus humei


:עלווית לבנת-גבות
יש הרואים בה תת מין של עלוית צהובת-גבות, מדענים שחקרו את
, שני המופעים הגיעו למסקנה שהמינים נפרדים, לא רק בגלל הצליל והשירה השונים
. יותר בגלל בתי הגידול וצורת הדגירה והריבוי
. העלווית לבנת-גבות גדולה במקצת, לפעמים חסרה חלק מפס העין ופס הכנף
. רגליה כהות יותר
. בית גידולה משתרע בהרים של מרכז אסיה עד ההימליה חורפת בהודו
. בית חיותה בהרים עד לרום של 3000 מ', בחורשים של עצי תרזה מעל קו עצי המחט
בחורף יורדת לגובה של 1500 מ', לאזור יבש של עצים נשירים, חורשות וסבכי
. שיחים, גנים ופרדסים
. בארץ עוברת אורח אקראית נדירה. נצפתה בירושלים , לרוב באילת
Subspecies and Distribution.
Phylloscopus humei C Asian mountains, from Altai S to NW Himalayas. Winters chiefly India, SW Asia and Middle East. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
In most taxonomic lists Hume's Warbler is treated as a subspecies of P. inornatus. However, who have studied the two forms, believe them to be separate species, based on primary morphological differences, not only do their calls and songs differ, but so do their respective habitats and breeding distributions. Hume's Warbler, marginally larger than
P. inornatus, sometimes lacking full supercilium and even vestiges of front wing-bar and pale tertial-fringes. Legs darker than in P. inornatus, olive-to umber toned.
Habitat. In Himalayas mountain breeding zones up to 3000 m. In birch forest above conifer fores, descending in winter below 1500 m to dry deciduous forest, scrub, groves, gardens, and orchards, foraging high in trees as well as low in bushes.
Food and Feeding.
May-Jun in Tien Shan and Altai, 4-7 eggs, sub-elliptical smooth and glossy. Incubation 11-13 days.
Breeding.
Jun-Jul in USSR. Nest site, on ground, in or against tussock, mound, windfall debris, or among tree roots.
Nest, domed structure with side entrance, of dry grasses, moss, rotten wood, plant fibre, and rootlets, lined with finer material.
4-7 eggs, sub-elliptical, smoot and glossy, white, finely marked with red-brown, purple-brown, and pale purple-grey spots and speckles, usually heavier at broad end.
Incubation 11-14 days, by female.
Movements.
Migratory. Winters in Pakistan and Himalayan foothills, E to Sikkim and Bangladesh and widespread in Indian plains.
Status and Conservation.
Not globally threatened.
Israel.
In Israel subspecies P. h. humei accidental, mainly in Eilat.

in Israel
HOME NEXT