>
י 474) עלווית לבנת-בטן

Eastern Bonelli's Warbler
Eastern Bonelli's Warbler
Eastern Bonelli's Warbler


Phylloscopus orientalis
Phylloscopus orientalis
Phylloscopus orientalis


:עלווית לבנת-בטן
. בינונית בגודלה, מגושמת, ראשה עגול למדי וזנבה מלא
. חלקי גופה העליונים אפורים, מגוונים באזורים ירוקים-צהובים מבריקים
, גחונה לבן והעל השת צהוב. העין כהה, גבת עינה לא מודגשת
. בסיס מקורה ורוד ושולי זנבה זהובים
. בית גידולה משתרע סביב אגן ים התיכון ומרכז אירופה, חורפת דרומית לסהרה
. בית חיותה חורשים ויערות הרריים
. בארץ מבקרת נדירה בסתיו, מצויה באביב ברוב חלקי הארץ. דוגרת נדירה בצפון
Subspecies and Distribution.
P. b. orientalis C and S Yugoslavia and Greece E to Levant. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
11-12 cm, 7-9 g, wingspan 16-20 cm. medium-sized, quite bulky, rather round-head and full-tailed Phylloscopus. Plumage generally pale and relatively little-marked, but bright yellow-green area on fore wing and folded flight-feathers is distinctive at close range. Often a striking yellow patch on lower back and upper rump. Also shows pink bill-base, large dark eye, rather grey head with almost no supercilium, silky-white underparts, and bright yellow-white tertial-fringes.
Sexes similar, some seasonal variation.
Habitat. Breeds only in middle and lower middle latitudes of west Palearctic in warm temperate and Mediterranean continental and oceanic climates. At lower levels, often favours open deciduous woodland of oak, birch, beech, sweet chestnut, and other trees, provided canopy is thin and undergrowth suitable. Equally at home, however, in mixed or pure coniferous woods composed of pine, spruce, or larch, from foothills to 1000 m.
Food and Feeding.
Mainly insects and a few other invertebrates. Feeding methods much as in other Phylloscopus. Most foraging done in tree crown, frequently on outermost branches and twigs.
Breeding.
May to early Jul in N-W Africa, Apr in France, end of Apr mid May in Switzerland, about mid May in Greece. Nest site, on ground, under overhanging vegetation, often in slight hollow in ground or bank.
Nest, domed structure with side entrance, largely of grass, with small amounts of leaves and moss, lined with finer material including some hair.
5-6 eggs, sub-elliptical, smooth and glossy, white , profusely marked with fine speckles and spots of dark red or purple-brown, usually with heavier zone at broad end.
Incubation 12-13 says, by female only.
Movements.
All populations migratory. Nominate, winters in narrow belt along southern edge of Sahara, from Senegal, and locally in E Burkina Faso, common in Mali and Nigeria.
Winter range of eastern race, P. b. orientalis probably incompletely known, some winter in Sudan, others perhaps winter further west.
Status and Conservation.
Not globally threatened. Started to spread north in central Europe in mid 20th century.
Israel.
In Israel P. b. orientalis scarce autumn and common spring passage migration over much of the country, and very rare breeder in north.

P. b. boneli
HOME NEXT