י 433) חרגולן מנומר

Grasshopper- Warbler
Grasshopper- Warbler
Grasshopper- Warbler
Locustella naevia
Locustella naevia
Locustella naevia


:חרגולן מנומר
. לגבו גוון זיתי ועליו פספוס כהה המבדילו מהחרגולן הזמירי
גחונו בהיר ועליו פספוס עדין. שירתו הגבוהה והמתגלגלת הנשמעת
. מבין השיחים מזכירה צרצור חרקים
, בית גידולו משתרע על פני מרבית אירופה ואסיה
. חורף באפריקה מדרום לסהרה ובהודו
, בית חיותו שדות אברש, יערות כרותים או דלילי עצים
. ביצות ושדות עם שיחים סבוכים וגבוהים
. בארץ מבקר אקראי נדיר, נצפה בשדות קיבוץ אילות
Subspecies and Distribution.
L. n. naevia Europe E to C European USSR.
L. n. straminea Siberia and W-C Asia E from Perm' and Orenburg to N Altai, Tekes valley (China) and Tien Shan.
L. n. obscurior Caucasus and E Turkey. L. n. mongolica Zaysan depression W Mongolia. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
small, dull, uniformly colored and softly marked warbler. Epitome of Locustella, differing distinctly from Acrocephalus warblers in finer bill, shorter, rounder wings, usually rather broad rump, long tail-coverts, and full, graduated, and round tail, with even more skulking behaviour and distinctive reeling song.
Habitat. In middle, mainly temperate, latitudes of west Palearctic. mostly continental but marginally oceanic. Generally in lowlands or on low hills.
Avoids rocky and broken ground, human settlements and well-grown forests, and over much of range infrequently extends into cultivated areas or those with very low or sparse vegetation.
Food and Feeding.
Mainly insects. Food obtained while moving restlessly through vegetation and on ground. Rummages among dead leaves and stays long in one place dealing with prey once found. in reeds, carefully examines each stem from top to bottom, working through all leaf axillae and from time to time descending to prostrate stems to dig for insects among them. Also hovers to pick prey from leaves and sometimes takes insects in flight.
Breeding.
Mid Apr to mid Jun in Britain and W Europe, May to mid Jul in S West Germany, Apr-May in Switzerland. Nest site, on or just above ground in thick vegetation, often in tussock. Nest, thick cup of grass and plant stems and leaves, on base of dead leaves, lined with finer material, sometimes including feathers, horse hair, and plant down.
5-6 eggs, sub-elliptical, smooth and glossy, white, finely but densely spotted and speckled lilac and usually with darker cap at broad end.
Incubation, 12-15 days, by both parents.
Movements.
All populations migratory. Western race, mominate, main wintering area apparently in W Africa, S of Sahara, though some may winter further E.
Eastern races straminea winters from Iran to Assam, and widespread in winter S to Kerala.
Central Asia race mongolica , winters from Afghanistan to N-W India.
Status and Conservation.
Not globally threatened. Increased and spread in some ranges of European habitat.
Israel.
In Israel subspecies L. n. naevia Accidental visitor, recorded in fields at Eilot (near Eilat).

in Israel
HOME NEXT