י 492) גיבתון אפור

Cinereous Bunting
Cinereous Bunting
Cinereous Bunting
Emberiza cineracea
Emberiza cineracea
Emberiza cineracea


:גבתון אפור
. גדול למדי, צבעיו חדגוניים חומים-אפורים רק גרונו צהבהב
. לתת המין הנמצא בארץ הבטון צהובה. להנקבה הצבעים דהים יותר
. בית גידולו מפוצל, תת מין אחד מצוי באנטליה ובאיי הים האגאי
. תפוצת תת המין השני משתרעת מאירן ועד תימן
. בית חיותו מדרונות הרים סלעיים עד לקו העצים
. בארץ עובר אורח נדיר עד לא שכיח בסתיו בכל הארץ , במיחד בהרים במזרח
... תימה מהו אמר לא ידע האי גברא דעוף טהור חייב לשולחי ...חולין קמא, ע"ב
Subspecies and Distribution.
E. c cineracea S and W Asia Minor.
E. c semenowi S-W Iran, occurring on migration in Middle East. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
16-17 cm, 25-28 g, wingspan 25-29 cm. Rather large, strangely featureless bunting, most resembling female or immature
E. melanocephala but showing white tail-feathers. At close range, shows faint plumage pattern converging with Cretzschmar's Bunting and allies. Pale grey bill and at least faintly yellow throat crucial in identification.
Sexes closely similar, little seasonal variation.
Habitat. Imperfectly known, owing to scarcity of data from restricted and inaccessible areas of occurrence in S-E west Palearctic and thinly inhabited winter quarters.
Food and Feeding.
Diet seems to be principally seeds and small invertebrates, which are probably main food in breeding season.
Breeding.
Mid Apr to late May in Turkey, Apr in Iran.
Nest site, on ground, on slope with sparse vegetation, though not usually arid, against rock partly hidden by overhanging grass, etc.
Nest, had foundation of stalks and stems, leaves of thistle, and grass-heads, lined with rootlets and hair, wall very thin where touching rock but thick and well-woven on opposite side.
3-4 eggs, short sub-elliptical, smooth and slightly glossy, similar to other closely-related Emberizidae but perhaps more intensely blue, with fewer dark brown scrawls, and more spots and blotches rather evenly distributed over surface, with some concentration at broad end.
No further information.
Movements.
Migrant, moving south or south-west to winter in eastern Sudan, Eritrea, Yemen, and south-west Saudi Arabia.
Migration nocturnal.
Status and Conservation.
Not globally threatened. No changes reported. Israel.
In Israel subspecies E. c. cineracea uncommon migrant in autumn, in most parts, especially eastern and mountainous regions.

in Israel
HOME NEXT