י 516) ורדית סיני

Pale rosefinch
Pale rosefinch
Carpodacus synoicus
Carpodacus synoicus
Carpodacus synoicus


:ורדית סיני
. הציפור הלאומית של ירדן
. דומה לחצוצרן המדבר אך גדולה ממנו. הזכר אדום יותר
. הזכר רובו ורוד ואדום-ארגמני, כנפיו חומות עם גוון ורדרד, הזנב חום
. הנקבה בגוון חום בהיר
בית גידולו משתרע בדרום אסיה הפליארקטית, תת המינים נמצאים
. באזורים מבודדים זה מזה בסין, אפגניסטן ואזורנו הדרומי
. בית חיותו אזורים הרריים, סלעיים, חמים ויבשים, דלי צמחיה ובקרבה למקור מים
. בארץ יציבה לא שכיחה בהרי אילת בדרם ומרכז הנגב ובמדבר יהודה
Subspecies and Distribution.
C. s. synoicus Sinai, Israel, Jordan, and N-W Saudi Arabia.
C. s. salimalii Afghanistan between 65' and 69'E.
C. s. stolickzae foothills of E Pamir and N Kun Lun (China).
C. s. beicke Tsaidam basin, N-E Tsinghai (China). םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
14-15.5 cm, 17-23 g, wingspan 25-27 cm. Medium sized, unobtrusive but nervous, ground and cliff haunting rosefinch, restricted to sand desert and hills.
Adult male almost wholly drenched carmine-red and pink. Female and juvenile pale fawn, showing only soft streaks. No other striking features except for pale legs. Sexes dissimilar, no seasonal variation.
Habitat. In west Palearctic, narrowly limited to highly arid, warm temperate regions with steep broken gorges, gullies, or crags, minimally vegetated. Avoids open areas, grassland, or scrub, especially wooded steppe or vicinity of forests or cultivation. Extensive lowlands are rarely suitable.
Food and Feeding.
Mainly seeds, also leaves, buds, and fruit. Picks seeds from ground among rocks and plants, feeds also in fruit trees and wormwood shrubs in flocks of up to 200. Feeds in early morning and late afternoon, and very frequently recorded drinking at water sources.
Breeding.
Aggs laid 1st half of Apr to May in S Israel, laying starts 2nd half of Apr in Sinai.
Nest site, in crevice deep in rock-face, at least 5 m above ground and often much higher in inaccessible cliffs.
Nest, basket-shaped structure of delicate to rough stalks and stems, twigs, and long leaves lined with plant, fibres, hair, and fur.
4-5 eggs sub-elliptical, smooth and glossy. Light blue or blue-green with brown-black speckles at broad end.
Incubation, 13-14 days plssibly by both sexes.
Movements
Some populations sedentary, others dispersive, making chiefly altitudinal movements.
In Israel, mor widely dispersed winter than summer, as rains cause extension of suitable habitat. Some populations strictly sedentary, in other populations, some birds make short-distance movements.
In Sinai, where breeds at 1000-2000 m in S and C areas, many birds remain at 1000-1500 m in mild winters, in cold winters most birds move down to wadis and other low-lying districts.
Status and Conservation.
Not globally threatened. No changes reported.
Israel.
In Israel subspecies C. s. synoicus uncommon local resident, in arid desert regions of Eilat mountains, S and C Negev, and C and C Judean Desert.

C. s. synoicus
in Israel

C. s. synoicus

C. s. synoicus


HOME NEXT