י 504) בזבוז אדום-מצח

Fire-fronted Serin
Fire-fronted Serin
Fire-fronted Serin


Serinus pusilus
Serinus pusilus
Serinus pusilus


:בזבוז אדום-מצח
. בזבוז הבולט במצחו האדום, ראשו וגחונו שחורים
. שאר חלקי גופו חומים-צהובים ומפוספסים בפסים כהים
. שתו צהוב וכנפיו כתמים צהובים
. בית גידולו משתרע באזור האירנו-טורני, מטורקיה לאירן ופקיסטן ועד למונגוליה
. בית חיותו מורדות הרים סלעיים המכוסים בשיחים בעיקר של ערער וורדי בר
. בארץ עובר אורח נדיר ביותר. חורף נדיר עד לא מצוי במרכז וצפון הארץ
.
Subspecies and Distribution.
Serinus pusillus Asia Minor E across S Asia, C and S CIS to abut Mongolia. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
10-12 cm, 8-10 g, wingspan 21-23 cm. Distinctive serin, with sooty head and breast, fiery orange-red forecrown, and heavily streaked back and flanks. Rump orange in center.
Sexes similar, same seasonal variation.
Habitat. Breeds in S-E of W Palearctic, in middle and upper tree belts of mountains, subalpine meadows, and in wide and narrow ravines along rivers. Sings from upper branches of low birches or pines, or rock ledges, but is often on ground or on stony or rocky terrain, nesting in rock crevices but occasionally in lower branches of juniper, rose, or other shrub. Occurs in rhododendron zone and among juniper, descending in winter to valleys of lower mountain zone, and in snowy conditions even to foothill plains and town orchards, but rarely travels far.
Food and Feeding.
Seeds, fruits, and other plant material, sometimes small insects. Feeds on ground, in herbs, and in trees.
Breeding.
Apr-Jul in Turkey, eggs laid 2nd half of May in Caucasus, mid May to Jun in Iran.
Nest site, Low in dense bush or tree, generally growing at top or on ledge of inaccessible cliff, or high up in conifer, though still well-protected above by foliage, also in rock crevice, hole in scree, etc.
Nest, neat and compact, appearing large and thick-walled for size of bird. Foundation of dry grass, bark strips, stalks, moss, lichen, and sometimes twigs, lined thickly with plant down, feathers, etc., spiders' webs often incorporated
3-5 eggs, short sub-elliptical, smooth and faintly glossy. Bluish-white, sparsely flicked, with pink or reddish-brown to purple-black scrawls, speckles, and blotches, mostly at broad end, sometimes unmarked.
Incubation, 11-16 days, by female only.
Movements
Mainly altitudinal migrant. Chiefly resident in Turkey, dispersing to lower altitudes in winter, and more wide-spread then in S coast lands. Some Turkish birds move S inland, apparently especially in cold years, to winter locally in Syria, Lebanon, and northern and C Israel.
Status and Conservation.
Not globally threatened. No information on changes.
Israel.
In Israel subspecies Serins pusillus very rare passage migrant and locally uncommon winter visitor in N and C Israel especially in mountainous regions.

in Israel
HOME NEXT