י 506) בזבוז לבנון

Syrian Serin
Syrian Serin
Syrian Serin
Serinus Syriacus
Serinus Syriacus
Serinus Syriacus


:בזבוז לבנון
. גדול במקצת ודומה לבזבו אירופי אך צבעיו בהירים יותר
. החזה והבטן חסרי פספוס ושולי אברות הכנף והזנב צהובים
. מצחו צהוב, גרונו בהיר יותר, זנבו ארוך יחסית. טבעת העין צהובה בהירה
. בית גידולו משתרע באזור מוגבל מאוד של הרי לבנון ומול הלבנון
. חורף בעירק ואף במצרים
, בית חיותו מורדות הרים ברום של 1000-1500 מ', בחורף יורד לשטחים נמוכים
. אפילו מדבריים. קירבה למים חיונית
בארץ יציב ושכיח בחרמון, עובר אורח ומבקר חורף לא שכיח בשאר חלקי הארץ
. במיוחד במזרח ובדרום
Subspecies and Distribution.
Serinus Syriacus S Syria, Lebanon and N Israel. Winters mainly S and E Syria, Jordan and Iraq, Israel, Sinai and NE Egypt. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
Breeds in restricted part of east Mediterranean sector of west Palearctic in dry warm sunny climate on high upland slopes and ridges, often rocky, carrying sparse open woodland or clumps of low bushes. Access to drinking water is essential. Early nests are at 1000-1500 m, soon after snow melts. Sometimes breeding occurs in fruit orchards.
In winter, migrates to lower ground, especially desert areas with some trees and water sources, or well-vegetated wadis or cultivated land.
Habitat. Breeds in S-E of W Palearctic, in middle and upper tree belts of mountains, subalpine meadows, and in wide and narrow ravines along rivers. Sings from upper branches of low birches or pines, or rock ledges, but is often on ground or on stony or rocky terrain, nesting in rock crevices but occasionally in lower branches of juniper, rose, or other shrub. Occurs in rhododendron zone and among juniper, descending in winter to valleys of lower mountain zone, and in snowy conditions even to foothill plains and town orchards, but rarely travels far.
Food and Feeding.
Preferred food in captivity sprouting or half-ripe seeds of Canary grass. No further information
Breeding.
Mid Apr to May, Jul-Aug for 2nd brood in Israel, Apr-Jun in Syria and Lebanon.
Nest site, 1-2 m above ground in oak, maple bush, cedar, juniper, hawthorn, and lmond.
Nest, rather like that of Goldfinch though less neat. Cup shallow.
3-5 eggs, sub-elliptical to oval, smooth and glossy. Very pale blue, sparsely speckled reddish or purplish-brown mostly at broad end, sometimes only spotted or scrawled in circle at broad end and rest of egg unmarked.
Incubation,12-14 days, by female only.
Movements
Resident, and altitudinal and short-distance migrant. Movements erratic and poorly known. more conspicuous in spring than autumn. Migration mainly nocturnal. Apparently mainly resident in Syria and Lebanon, though Israeli breeding area, Mt Hermon vacated in autumn.
Status and Conservation.
Not globally threatened. No information on changes.
Israel.
In Israel subspecies Serinus Syriacus common local breeder on Hermon and vicinity, very rare to locally uncommon passage migrant and winter visitor in most parts, especially east and south Israel.

in Israel
HOME NEXT