י531) זרזיר שחור-קולר

Black-necked starling
Black-necked starling
Black-necked starling


Sturnus nigricollis
Sturnus nigricollis
Sturnus nigricollis


:זרזיר שחור-קולר
. בינוני בגודלו, ראשו גרונו, חלקי גופו התחתוניים ושתו לבנים
. גבו וחלקו העליון של זנבו חומים-שחרחרים וקצות נוצותיו אפורות כהות. גרונו שחור
. בית גידולו משתרע בדרום מרכז אסיה
. בית חיותו מישורים פתוחים בהם יכול להדס אחרי חרקים הנמצאים על הקרקע
. בארץ גדל ומתפשט באזור תל אביב לאחר שברח משביו
... לא לחינם הלך זרזיר אצל עורב אלא מפני שהוא מינו ... חולין ס"ב ע"ב
Subspecies and Distribution.
Acridotheres t. tristis Turkmenya and southern Kazakhstan. S and E to S-E Iran, Pakistan, and India.
Sturnus nigricollis S China Burma Thailand and Viatnam. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
22-23 cm,head, anderparts, and rump white.Throat black, Back and upper tail coverts blackish brown.
The feathers edged dusky gray. White rump is conspicuous in flight.
Habitat. Where it waddles about the lawns and open grassy spaces picking up grasshoppers and crickets.
Food and Feeding.
Diet is mainly insects.
Breeding.
Breeding season is from Apr-Jun with second broods into Aug.
It builds a huge, domed,untidy nest of grass, leaves, and odds and ends, high up in a tree.
Several birds sometimes breed in company, and the same time site may be used annually.
3 eggs, are larger edition of the eggs of the Coomon Myna.
Movements
Said apparently to be sedentary.
Status and Conservation.
Not globally threatened.Widespread
Israel.
In Israel subspecies Sturnus nigricollis Near Tel Aviv, feral .

in Israel
HOME NEXT