י532) זרזיר הדור

Superb starling
Superb starling
Superb starling
Lamprotonis superbus
Lamprotonis superbus
Lamprotonis superbus


:זרזיר הדור
. עגלגל ובעל זנב קצר. צבעו הכללי ירוק וכחול מתכתי
. ראשו שחרחר וגחונו ערמוני זוהר, לאורך חזהו פס לבן צר
. שתו תחתית זנבו וכנפיו לבנים. עיניו בצבע קרם-צהבהב בהיר
. בית גידולו משתרע בצפון מזרח אפריקה
, בית חיותו באזורים פתוחים ויבשים למחצה של סאוונות
. שדות עשב עד לרום של שני ק"מ. מתקהל ליד מגורי אדם
. בארץ התחיל להתרבות בפארק הירקון כפליט תרבות
... לא לחינם הלך זרזיר אצל עורב אלא מפני שהוא מינו ... חולין ס"ב ע"ב
Subspecies and Distribution.
Lamprotonis superbus SE Sudan, Somalia, Uganda, Kenya and Tanzania. םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
Descriptive notes.
18cm. A plump short-tailed starling, metallic blue and green, head blackish; breast and belly bright rufous-chestnut; narrow white band across breast; under tail-coverts and below wings white; eyes pale yellowish-cream. Immature duller and eyes dark.
Habitat. Widely distributed in open habitats in arid and semi-arid savana and grassland and semi-humic areas up to 2000 m. wooded grasslane, lakeside and riverine woodland.
Frequents thorn bush and acacia country and the vicinity of human dwellings.
Gregarious and usually tame and fearless of man.
Food and Feeding.
Mainly insects, including termites, ants, grasshopers, mantids, beetles,also fruits.
Feeds mainly on the ground, often below or near acacia trees.
Breeding.
Oct-late Jun. Monogamous.
Nest untidy, bulky, domed structure of thorny twigs with side entrance.
2-5 eggs, incubation 12-15 days.
Movements
Widespread resident and partial migrant
Status and Conservation.
Not globally threatened.Widely distributed and commonon there zones.
Israel.
In Israel subspecies Lamprotonis superbus latly observed some feral groups on the Yakon river near Tel Aviv.

Lamprotonis superbus
in Israel

Lamprotonis superbus

Lamprotonis superbus

Lamprotonis superbus

HOME NEXT