י13) יסעור גדול
Cory's Shearwater
Cory's Shearwater
Cory's Shearwater
Calomectris diomedea
Calomectris diomedea
Calomectris diomedea


:יסעור גדול
. הגדול בין יסעורי אירופה
, נבדל מהיסעורים הגדולים האחרים בצבע החום אפרפר של ראשו
. גבו וחלקו העליון של כנפיו. גחונו לבן , מקורו צהוב וחסרה ה"כיפה" לראשו
. מרבה לגלוש ולדאות בכנפים כפופות בצורה טיפוסית
, בית גידולו ימים ואוקינוסים, שומר מרחק מהיבשה מלבד בתקופת הקינון
. באיים ללא צמחיה רחוק מהחוף
. בארץ עובר אורח ומבקר חורף
... לבני ובטני שריין שקנאי ובטני מקום שנהגו לאכול אוכלין ... חולין ס"ג ע'א
Subspecies and Distribution.
C. d. diomedea Mediterranean islands.
C. d. borealis WC Portugal to Azores and to Canary Is.
C. d. edwardsii Cape Verde Is.
Descriptive notes.
45-48 cm; 560-730g, borealis 815-950 g; wingspan 100-125 cm. More uniformly pale below than other similar species.
Head more uniformly coloured than C. leucomelos : bill and overall aspect more robust. Can have pale crescent at base of tail. Juvenile as adult. Race borealis larger, with heavier bill;
edwardsii smaller, with longer tail. Habitat.
Marine and pelagic, usually keeping well away from land, except at colonies.
Breeds on barren offshore island, occupying cliffs, caves and boulder fields; sometimes inland on roky slopes.
Food and Feeding
Mostly fish, squid, crustaceans and offal.
Feeds mainly by plunging and surface-seizing. Mainly nocturnal feeder.
Breeding.
Starts Apr. Co,onial; nests in burrowsw rock crevices, natural hollows or cracks.
Movements.
Starts Apr. Co,onial; nests in burrowsw rock crevices, natural hollows or cracks.
Status and Conservation.
Not globally threatend. Widespread and locally abundant, with total population numbering a few million birds
Mainly breeds in heavily populated areas and everywhere has suffered exploitation for food or fish bait, predation by introduced mammals, and a series of habitat modifications.
Present location of colonies reflects degree of human pressure.
Israel.
In Israel subspecies C. d. diomedea Uncommon winter visitor.

C. d. diomedea
(in Israel)

C. d. borealisHOME NEXT