י16) יסעור שחור-כיפה
Great Shearwater
Great Shearwater
Great Shearwater
Puffinus gravis
Puffinus gravis
Puffinus gravis

:יסעור שחור כיפה
נבדל מהיסעור הגדול בכיפתו השחורה הגובלת בצידי
,צווארו הלבנים, במקורו הכהה, ובכתם הלבן הגדול בזנבו
.מקרוב נראה כתם כהה על בטנו
.מעופו הוא מעוף יסעור טיפוסי המנמיך טוס
.בארץ מזדמן מדרום האוקיאנוס האטלנטי בשלהי הקיץ והסתיו
Subspecies and Distribution.
Puffinus gravisTristan da Cunha, Gough Is. and Faldland Is.

Descriptive notes.
45-50 cm; 700-1000 g, wingspan 100-120 cm.
Unique combination of fairly pale underparts with poorly defined dark patch on belly. White baned across uppertail coverts and also across hindneck, emphasizing strongly capped appearance.
Juvenil similar but greyer with paler fringes to feathers.
Habitat.
Marine, frequenting cool offshore and pelagic waters.
Breeds on sloping ground, mainly in areas of tussock grass or woodland.

Food and Feeding

Mainly fish also some squid, crustaceans and offal.
Feeds mainly by plunging and diving; also by surface-seizing..
Food and Feeding
Mainly fish also some squid, crustaceans and offal.
Feeds mainly by plunging and diving; also by surface-seizing.
Breeding.
Starts Oct. Colonial; nests in burrows.
1 egg; incubation 47-55 days, chicks have grey-brown down, brooded for 2-3 days; fledging 56 days. Chicks have bouish grey.
Movements.
Transequatorial megrant. After breeding, moves N Canada, subsequently moves down past Britain and Iberia.
Status and Conservation.
Not globally threatend. Enormous total population minimum 5,000,000 pairs at Tristan da Cunha.
Israel.
Subspecies in Israel P. g. gravis.. Accidental visitor.

P. gravis
In Israel

P. gravis

P. gravis

P. gravis

HOME NEXT