י18) יסעור מצוי


Yelkouan Shearwater
Yelkouan Shearwater
Yelkouan Shearwater

Puffinus yelkouan
Puffinus yelkouan
Puffinus yelkouan

:יסעור מצוי
. גודלו 35 ס"מ, משקל-400 גר' מוטת הכנף כ 90 ס"מ
. בולט בצבעם הכהה של גבו וחלקי הכנף העליונים לבין לובן גחונו
בית חיותו משתרע מחופי ניו זילנד לחופי קליפורניה ועד לאוקינוס
. האטלנטי, ובאיים שונים בים התיכון והאיגאי
, ידועים שני תת מינים באזור ים התיכון ושניהם מבקרים חורף בישראל
. בעיקר בחודשים אוג' וספט'
. P. y. mauretanicus , נדיר P. y. yelkouan שכיח למדי
. ... לבני ובטני שריין שקנאי ובטני מקום שנהגו לאכול אוכלין ... חולין ס"ג ע'א
Subspecies and Distribution.
P. y. mauretanicus france and Algeria to Turkey and Bulgaria.
P. y. yelkouan Balearic IS.
Descriptive notes.
35 cm; 400 g, wingspan 90 cm.
Similar to P. puffinus but upperparts paler, less clearly demarcated from pale underparts,with brownish wash, especially on flanks and undertail coverts, in flight feet project beyond shorter tail.
Race mauretanicus larger and often darker below.
Habitat.
Marine, generally occurs in cold offshore and pelagic waters.
Breeds on slopes, often covered with dense vegetation, mainly near sea but also inland, up to 1500 m above sea-level.
Food and Feeding
Mainly small shoaling fish and squid.
Feeds mainy by pursuit plungig and pursuit diving.
Forms large feeding flocks. Attends trawlers.
Breeding.
Starts Jan mauretanicus,in Feb yelkouan.
Colonial nesting, in rock crevices or caves.
1 egg, incubation 50 days, chick has slaty grey down, paler underneath.
Movements.
Migratory diurnal and nocturnal; race yelkouan. moves into Black Sea and disperses around Mediterranean. Race mauretanicus, tends to leave Mediterranean moves to the North Sea, but some birds move to S Africa.
Status and Conservation.
Not globally threatend. Balearic population small, estimated at 2500 breeding pairs.
Israel.
In Israel two subspecies P. y. yelkouan. Winter visitor and P. y. mauretnicus. very rare, record on 1982 at Ma'agan Mikhael and again on 2002.

P. y. yelkouan
In Israel

P. y. yelkouan

P. y. mauretanicus
In Israel


HOME NEXT