י30) שקנאי מסולסלDalmatian Peliecan
Dalmatian Peliecan
Dalmatian Peliecan


Pelecanus crispus
Pelecanus crispus
Pelecanus crispus:שקנאי מסולסל
. גדול מהשקנאי המצוי, חסר ציצית, צבעו אפור, עיניו צהובות ורגליו אפורות
. בשעת מעופו קל לזהותו בעזרת תחתית כנפיו החסרה את הצבע השחור
. בית גידולו נהרות, אגמים, שפכי נהרות ודלתות. מקנן באיים או בסבך צמחי מים
. בארץ מזדמן אקראי נדיר
... שקנאי נזכר בתלמוד במסכת חולין ס"ג ע'א ... שקנאי ובטני מקום שנהגו לאכול אוכלין
. pelecanus יש המפרשים שקנאי = חברה, כיום משתמשים בשם זה ל
Subspecies and Distribution.
Pelecanus crispus Breeds Yugoslavia to China.Winters Greece to China, typically in Balkans, Caspian Sea, floodplains of Indus and Ganges.
Descriptive notes.
160-180 cm; 10-13 kg, bill 370-450 mm; wingspan 300-350 cm.
Female averages slightly smaller. Largest pelican; legs grey, only tips dark on underwing; feathering on forehead forms w-shape over bill. non-breeding adult has bare parts much duller, with pouch dull orange and bill yellowish grey.
Juvenile pale greyish-brown above, dirty white below, with dull bare parts.
Habitat.
Rivers, lakes, deltas, estuaries.
Similar to P. onocrotalus, but does not need lowlands and more readily freeds in smaller colonies; less opportunistic, tending to stick to traditional breeding locations. Nests on islands or in dense aquatic vegetation, extensive reedbeds of phragmites. Typically winters on jheels and lagoons in India, on ice-free lakes in Europe.
Sometimes fishes inshore along sheltered coasts.
Food and Feeding
Fish, especially carp, perch and rudd; also pike up to 50 cm, and eels. Estimated daily requirement 1200 g.
Normally solitary feeder or in small group of 2 or 3 birds, typically swimming along and suddenly pounging head into water to catch fish; in co-operative groups on occasions;recorded fishing in conjunction with cormorants at Greece.
Breeding.
Spring, starting late Mar/Apr,earlier than P. onocrotalus often onfloating islands of vegetaltion; can be solitary, but normally in colonies of up to 250 pairs, on occasions mixed with P. onocrotalus. Nest is pile of reeds, grass, sticks, 1 m high and 65 cm wide; gradually cemented together by droppings.
Average 2 egg; incubation 30-34 days, chicks hatch naked, grow white down; Age of sexual maturity probably at 3-4 years.
Movements.
Dispersive in Europe, migratory in Asia; arrives Danube Delta during Mar, leaves Aug.
European birds appear to move short distances, staying mostly in E Mediterranean zone; recoveries of birds ringed in USSR suggest movement W or WSW.
Status and Conservation.
ENDANGERED. World population estimated in 1991 at only 1900-2700 pairs at 22 colonies;
Alarming decline throughout range during 20th century, due mainly to habitat loss, through drainage of wetlands, disturbance of colonies and direct persecution by fishermen and sometimes also hunters.
Israel. In Israel subspecies Pelecanus crispus. Accidental visitor.

Pelecanus crispus
(in Israel)

Pelecanus crispus

Pelecanus crispus

Pelecanus crispus

HOME NEXT